Gmina Lubochnia

Komórki Organizacyjne

W skład Urzędu Gminy Lubochnia wchodzą następujące komórki organizacyjne:


1. Urząd Stanu Cywilnego – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej
2. Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych:
 -  Stanowisko ds. inwestycji
 -  Stanowisko ds. zamówień publicznych
 -  Stanowisko ds. funduszy inwestycyjnych
3. Samodzielne stanowisko ds. promocji i oświaty
4. Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, kadr i kontroli
5. Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych
6. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
7. Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
8. Pełnomocnik ds. informacji niejawnych – Sekretarz Gminy
9. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności
10.  Samodzielne stanowisko ds. obronnych i współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami
11. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i dróg
12. Samodzielne stanowisko ds. obsługi administracyjno-gospodarczej

13. Stanowisko ds. obsługi
14. Referat finansowo – księgowy:  
     - Kierownik Referatu Finansowo – Księgowego  - Skarbnik Gminy
     - Stanowisko ds. księgowości budżetowe
     - Stanowisko ds. wymiaru podatków
     - Stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji zobowiązań
     - Stanowisko ds. operacji gotówkowych 
     - Stanowisko ds. płac

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125