Gmina Lubochnia

     

marka

        Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy.

      Marka lokalna Dolina Pilicy jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru działania Stowarzyszenia Doliny Pilicy.

      Znak marki lokalnej Dolina Pilicy może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Pilicy angażującemu się w promocję Doliny Pilicy.

      Znak Promocyjny Marki lokalnej Dolina Pilicy przyznawany jest w trzech zasadniczych kategoriach:

•             Produkt: Rękodzieło; Produkt spożywczy; Produkt użytkowy.

•             Usługa: Oferta turystyczno-rekreacyjna; Oferta edukacyjna; Oferta cateringowa; Oferta gastronomiczna; Oferta noclegowa.

•             Inicjatywa: Wydarzenie edukacyjne; Wydarzenie kulturalne lub promocyjne.

Dokumenty do pobrania:

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125