Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia zakończyła realizację robót budowlanych w ramach projektu

pn. „Budowa przedszkola w Lubochni”,

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

            W dniu 12 czerwca 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z budową przedszkola w Lubochni. Pierwotnym Wykonawcą robót budowlanych była firma F.H.U. Projekt-Bud Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego, z którą z powodu nieprawidłowego sposobu realizacji robót, m.in. nie zintensyfikowania prac, Gmina Lubochnia rozwiązała umowę. Dokończenie prac budowlanych zrealizowała firma GETMAR z Tomaszowa Mazowieckiego. Całkowita wartość robót związanych z budową przedszkola wyniosła 9 279 574,00 zł brutto i sfinansowana została:

- ze środków unijnych w kwocie 4.115.974,49 zł,

- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 436.835,00 zł, w tym w formie pożyczki 305.789,00 zł
 i dotacji 131.046,00 zł (wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego),

- ze środków własnych gminy w kwocie 4.726.764,51 zł.

      W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostały roboty obejmujące swym zakresem:

1)      Budowę budynku przedszkola.

2)      Plac zabaw.

3)      Zagospodarowanie terenu.

4)      Środki trwałe na wyposażenie kuchni, zmywalni i obróbki brudnej.

 

            Nad robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski przez firmę INSTALBUD Aneta Grałek z Gawron, gm. Sławno, na łączną kwotę 79.950,00 zł brutto, w tym środki unijne w kwocie 29.019,81 zł oraz środki własne gminy w kwocie 50.930,19 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

Budowa przedszkola w Lubochni.

Getmar 1Getmar 3Getmar 4
Getmar 5Getmar 7Getmar 9
Getmar 10Getmar 11Getmar 12
Getmar 13Getmar 15Getmar 2
Getmar 6Getmar 8Getmar 16


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125