Gmina Lubochnia

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 12 lipca 2020 roku.


Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Lubochnia


Postanowienie Nr 66/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Lubochnia


Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych


Postanowienie NR 58/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienie NR 51/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubochnia 


Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 12 czerwca 2020 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowania


Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 czerwca 2020 r.o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubochnia w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 


Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego


DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125