Gmina Lubochnia

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku 


Postanowienie nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubochnia


Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 17 kwietnia 2020 r. o możliwości zgłaszania przez wyborców swoich kandydatur do obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Lubochnia obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacje Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubochnia w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 19 lutego 2020 r.o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy 


DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125