Gmina Lubochnia

dolina pilicy belka

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

W dniu 12 grudnia 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (Osiedle)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 473.029,81 zł brutto, w tym dofinansowanie 186.806,00 zł. Wykonawcą jest firma GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych z m. Łęgonice Małe, gm. Odrzywół, z terminem realizacji do dnia 16 sierpnia 2019 r.

W ramach zadania wykonane zostanie:

 1. Boisko rekreacyjne (wielofunkcyjne) o nawierzchni z trawy syntetycznej, w skład którego wchodzić będą:
  • boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20,0x40,0 m,
  • dwa boiska do koszykówki o wymiarach 11,0x20,0 m każde,
  • boisko do siatkówki o wymiarach 9,0x18,0 m,
  • kort do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97x23,76 m,
  • ścianka do tenisa ziemnego o wymiarach 4,14x0,9 m,
  • dwa piłkochwyty o wymiarach 23,0x8,0 m każdy, od strony wschodniej i zachodniej boiska,
  • jeden piłkochwyt o wymiarach 46,0x8,0 m od strony północnej boiska.
 1. Wyposażenie terenu inwestycji w obiekty małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci.
 2. Oświetlenie terenu, poprzez demontaż istniejących latarni oświetleniowych i montaż nowych masztów aluminiowych wraz z reflektorami.
 3. Dojście do boiska rekreacyjnego oraz do obiektów małej architektury o nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej oraz z kostki brukowej betonowej.

Nad ww. robotami budowlanymi sprawowany będzie nadzór inwestorski w ramach podpisanej umowy z firmą INSTALBUD Aneta Grałek z m. Gawrony, gm. Sławno, której wartość wynosi 8.400,00 zł brutto, w tym dofinansowanie 4.084,00 zł.

Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia ogólnodostępnego, niekomercyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji, które stanie się miejscem spędzania wolnego czasu, zarówno przez dzieci, jak i dorosłych oraz narzędziem integracji lokalnej społeczności.  


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125