Gmina Lubochnia

Uroczystości związane z otwarciem Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu oraz jubileusz 50-lecia OSP Małecz.

6 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu oraz obchody 50-lecia OSP Małecz. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. przy kapliczce w lesie w Małczu celebrowaną przez ks. Tomasza Bojanowskiego – proboszcza parafii w Lubochni, ks. Zbigniewa Kowalczyka – kapelana strażaków oraz ks. Roberta Dębińskiego – proboszcza parafii wojskowej w Nowym Glinniku. Po mszy św. została poświęcona figurka św. Floriana, tablica pamiątkowa zawieszona na strażnicy, samochód pożarniczy oraz plac i budynek Centrum Tradycji Kulinarnych.

Na uroczystości przybyło wielu gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP – Władysław Kosiniak-Kamysz, Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Łodzi, Tadeusz Józwik – Wójt Gminy Lubochnia, Tadeusz Cisowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi i jednocześnie Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Maz, Piotr Majchrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowa Maz., Edward Pietrzyk - Wiceprezes oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Maz,  Maria Pecyna - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Maz., Dariusz Polański - Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, Tadeusz Skoneczny – Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia oraz radni, sołtysi, mieszkańcy Małcza.

Uroczystości strażackie rozpoczęły się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt oraz odegrania Hymnu polskiego. 

Zgromadzeni wysłuchali rysu historycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Małczu, który przedstawiła druhna Barbara Czechowicz. Wysłuchano również wykładu dotyczącego historii Małcza, wygłoszonego przez prof. dr hab. Marię Wich – dawną mieszkankę Małcza.

W kolejnej części uroczystości wyróżniającym się druhom wręczono medale i odznaczenia.

Dh Tadeusz Cisowski  Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wręczył przyznane druhom z Małcza medale za zasługi dla pożarnictwa. Złoty medal otrzymali: dh Sławomir Milczarek, dh Michał Czechowicz, dh Paweł Jackowski. Srebrny medal otrzymał: dh Jarosław Owsianka. Brązowe medale przyznano: dh. Sławomirowi Makowskiemu, dh. Mariannie Stańdo, dh. Barbarze Milczarek, dh. Barbarze Czechowicz, dh. Wioletcie Kieliszek, dh. Łukaszowi Makowskiemu. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał dh Damian Pająk.

Wójt Gminy Lubochnia Tadeusz Józwik oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Skoneczny  wręczyli medale za wzorową służbę w szeregach OSP oraz wyróżniającą postawę i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Złoty medal „Na straży” przyznano dh. Romanowi Goździkowi i dh. Zdzisławowi Czechowiczowi. Srebrne natomiast dh. Czesławowi Nowakowi i dh. Henrykowi Wałęsiakowi.

Odznaczenia za wysługę lat z rąk Sekretarz ZOP ZOSP RP w Tomaszowie Maz. dh. Marii Pecyny oraz Komendanta Gminnego Piotra Porczyka otrzymali druhowie: 50 lat – Janusz Jedliński, Czesław Nowak, Jan Kowalski, 45 lat – Kazimierz Stańdo, Tomasz Śliwiński, 40 lat – Zdzisław Czechowicz, Paweł Jackowski, 25 lat – Feliks Milczarek, Dariusz Wolak, Roman Goździk, Michał Czechowicz, Henryk Wałęsiak, Sławomir Mielczarek, Ryszard Szczur, Marian Szczur, Jarosław Owsianka. Prezes ZOG ZOSP RP dr Michał Kopeć wręczył odznaczenia za wysługę 20 lat druhowi Sławomirowi Makowskiemu. Za – 15 lat – Rafałowi Borowskiemu, Damianowi Borowskiemu, Krzysztofowi Kieliszkowi, Mariuszowi Kieliszkowi, Łukaszowi Czechowiczowi, Mariuszowi Malce, Konradowi Lampertowi, Piotrowi Makowskiemu, Łukaszowi Makowskiemu, Mateuszowi Mielczarkowi. Za 10 lat – Romanowi Psutowi, Ireneuszowi Psutowi, Grzegorzowi Staruchowi. Za 5 lat Damianowi Pająkowi, Barbarze Czechowicz, Mariannie Stańdo, Barbarze Milczarek, Wioletcie Kieliszek, Stanisławowi Klieliszkowi.

Ponadto podczas uroczystości Zarząd OSP w Małczu wręczył statuetki za pomoc i współpracę na rzecz OSP, które otrzymali Tadeusz Józwik – Wójt Gminy Lubochnia, Maria Jolanta Ochota – Sekretarz Gminy Lubochnia, Monika Kuta – Skarbnik Gminy Lubochnia, Maria Pecyna – Sekretarz Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Mazowieckim. Zarząd OSP w Małczu nadał „Honorowy tytuł przyjaciela OSP Małecz” Tadeuszowi Cisowskiemu oraz prof. dr hab. Marii Wich z Uniwersytetu Łódzkiego. Wręczono podziękowanie p. Barbarze Świerczyńskiej za pracę na rzecz OSP Małecz. Jednostka nie mogłaby istnieć bez przychylności ludzi dobrej woli do takich na pewno należą wyróżnieni podziękowaniami Państwo: Danuta i Piotr Socha, Zofia i Jan Głowaccy, Janina i Władysław Grad, Czesław Kotynia, Eugeniusz Kwapisz, Bożena i Mieczysław Tchórz, Halina i Henryk Kotynia, Marzena i Konrad Reszka, Maria i Andrzej Kowalczykowie, Jolanta i Mirosław Kacperkowie, Halina i Mieczysław Bińczykowie oraz Grażyna i Grzegorz Milczarkowie.

Po oficjalne części strażackiej nastąpiło uroczyste otwarcie budynku Centrum Tradycji Kulinarnych oraz przecięcie wstęgi przez: Władysława Kosiniaka-Kamysz - Posła na Sejm RP, Dariusza Klimczaka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Janusza Ciesielskiego - Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Łodzi, Tadeusza Józwika – Wójta Gminy Lubochnia, Tadeusza Skonecznego – Przewodniczącego Rady Gminy Lubochnia, Zofię Kut – Radną Gminy Lubochnia, Barbarę Milczarek – Sołtysa Wsi Małecz, Bogusława Szymczuka – Prezesa Stowarzyszenia „Różanecznik” oraz Zdzisława Czechowicza – Prezesa OSP Małecz.

Z kolei sami mieszkańcy podziękowali za modernizację budynku i jego wyposażenie. Bardzo miłą niespodzianką dla gminnych władz, był tort, który przygotowała mieszkanka Małcza Anna Kowalska, członkini Stowarzyszenia Rozwoju Małcza „Różanecznik” oraz odśpiewane sto lat.

Wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i wspólną zabawę. Dla dzieci przygotowane zostały atrakcje, m.in.: malowanie twarzy, bańki mydlane oraz zabawa.

Uroczystości związane z otwarciem Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu oraz jubileusz 50-lecia OSP Małecz.

DSC 0278DSC 0280DSC 0283
DSC 0284 - 1DSC 0290DSC 0299
DSC 0303 - 1DSC 0304DSC 0305
DSC 0311DSC 0324DSC 0345 - 1
DSC 0350 - 1DSC 0357 - 1DSC 0361 - 1
DSC 0366DSC 0372DSC 0385
DSC 0388DSC 0399DSC 0401
DSC 0415DSC 0416DSC 0418
DSC 0428DSC 0431DSC 0435
DSC 0448DSC 0452DSC 0470
DSC 0472DSC 0476DSC 0481
DSC 0491DSC 0492DSC 0525
DSC 0528DSC 0529DSC 0535
DSC 0558DSC 0575DSC 0581
DSC 0586DSC 0601DSC 0603 - 1
DSC 0604DSC 0616DSC 0638 - 1
DSC 0641DSC 0659 - 1DSC 0662
DSC 0666DSC 0672 - 1DSC 0702
DSC 0705DSC 0706 - 1DSC 0709


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125