Gmina Lubochnia

belka gorna RPO 4

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.
„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020: Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”,
które odbędzie się w Bełchatowie
w dniu 27 kwietnia 2016 r., w godz. 9:30 – 11:45. Rejestracja od godz. 9:15.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Bełchatów do dnia 26 kwietnia br., do godz. 12:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 34 63.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośba o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu informacyjnym wśród mieszkańców, zainteresowanych przedmiotową tematyką. Informacja o spotkaniu informacyjnym dostępna jest pod linkiem: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/szkolenia-i-konferencje/item/770-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3  

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam,
 
Halina Zimnowoda

Inspektor ds. Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul.Tuwima 22/26,  90-022 Łódź
tel. 42 663 30 92

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
Ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów
tel. 44 633 34 63, 44 633 05 13
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

LPIBelchatow@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125