Gmina Lubochnia

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Budowa przedszkola w Lubochni”

 

 

            W dniu 28 maja 2019 r. Gmina Lubochnia, wobec nieprawidłowego sposobu realizacji robót budowlanych polegających m.in. na nie zintensyfikowaniu prac budowlanych, rozwiązała umowę
z dotychczasowym Wykonawcą – Firmą F.H.U. Projekt-Bud Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego,
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

      W ogłoszonym w dniu 01.08.2019 r. postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dokończeniu budowy przedszkola, wybrana została oferta złożona przez Firmę GETMAR z Tomaszowa Mazowieckiego, z którą w dniu 10 października 2019 r. Gmina Lubochnia podpisała umowę. Wartość przedmiotowej umowy wynosi 6.147.972,09 zł brutto, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2.659.166,47 zł. Termin realizacji robót budowlanych określony został do dnia 15 maja 2020 r., zaś uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 lipca 2020 r.

            Nad robotami budowlanymi prowadzony będzie nadzór inwestorski sprawowany przez dotychczasową firmę -  INSTALBUD Aneta Grałek z Gawron, gm. Sławno,

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125