Gmina Lubochnia

LOGO FERR PL EFS pl

Gmina Lubochnia od 1 września 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2017. Wartość projektu ogółem wynosi 463 837,75 zł z czego 394 260,75 zł będzie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz podniesienie standardów edukacji przedszkolnej świadczonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni poprzez:

1.Utworzenie i funkcjonowanie nowego oddziału w zakresie podstawy programowej dla 25 dzieci w wieku 3 lat. Oddział będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.45-16.00, zajęcia trwać będą do końca sierpnia 2017r. Dzieci z grupy 3-latków będą nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach, otrzymają podręczniki do podstawy programowej oraz pełne wyżywienie. Dzięki projektowi została wyremontowana sala dla 3-latków, przylegająca do niej łazienka oraz szatnia. Sala dydaktyczna zostanie wyposażona w nowe meble, zabawki do sali i ogrodu, przybory i pomoce dydaktyczne a także sprzęt ITC (aparat fotograficzny, radio CD, odtwarzacz DVD, tablicę multimedialną, laptop i drukarkę, projektor wraz z ekranem). Projekt zakłada 3 lata trwałości, tzn. że oprócz tego roku szkolnego grupa 3-latków będzie prowadzona przez następne dwa lata.

2. Rozszerzenie oferty dla wszystkich przedszkolaków o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów. Do każdych zajęć dodatkowych w ramach projektu zostaną dostarczone niezbędne przybory i pomoce dydaktyczne. Zajęcia te odbywać się będą do końca czerwca 2017 r. Będą to:

- gimnastyka korekcyjna stymulująca rozwój psychoruchowy dla wszystkich grup przedszkolaków,

- zajęcia z psychologiem dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

- zajęcia z logopedą dla dzieci z zaburzeniami wymowy,

- zajęcia wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnością.

Projekt zakłada równość szans zarówno dla chłopców, dziewczynek oraz dzieci z niepełnosprawnością.\

3. Wsparciem objęci zostaną także nauczyciele. Dzięki projektowi 3 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni będzie doskonalić umiejętności i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych w okresie trwałości projektu. 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125