Gmina Lubochnia

                         

               Szanowni Mieszkańcy,

              zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią udostępniamy Państwu pełną relację filmową i zdjęciową z otwarcia przedszkola w Lubochni. Choć pierwotnie planowaliśmy klasyczne dni otwarte, względy bezpieczeństwa spowodowały, iż dzięki wsparciu Tomasza Jóźwika i Krzysztofa Aleksandrowicza, skorzystaliśmy z zupełnie innej formuły. Mam nadzieję, że choć trochę pozwoli ona poczuć Państwu atmosferę, która nam wszystkim udzieliła się w tym dniu.

              Historia tej inwestycji jest długa i zawiła i taka ta inwestycja była przez cały czas jej realizacji, spędzając nam niejednokrotnie sen z powiek. Koncepcja i projekt budowy przedszkola jeszcze z salą żłobkową powstały w kadencji 2010-2014. Wówczas wspólnie z ówczesnym wójtem panem Tadeuszem Józwikiem i Radą Gminy w Lubochni, której wówczas przewodniczyłem podjęliśmy decyzję, iż budowa przedszkola, z uwagi na znaczną wartość inwestycji będzie możliwa jedynie przy współudziale środków zewnętrznych. Takich nie było i dopiero w kolejnej kadencji 2014-2018 Gmina Lubochnia złożyła wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, ostatecznie podpisując umowę w 2017 roku na dofinansowanie w łącznej kwocie 4,5 mln zł. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął budowę przedszkola z efektem, który mogli państwo przeszło rok śledzić w lokalnej prasie
i z oddali na placu budowy.

             Po objęciu mandatu wójta w listopadzie 2018 roku, widząc stan budowy i zakres opóźnień w realizacji robót - mimo zbliżającego się terminu zakończenia budowy, zmuszony byłem do usunięcia dotychczasowego wykonawcy z placu budowy i wyłonienia nowego, co było ogromnym wyzwaniem. Stan budowy pozostawiony po poprzednim wykonawcy był taki, że wszyscy, którzy oglądali obiekt nie wykazywali woli, aby przystąpić do nowego przetargu. Kończył się również termin umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim i całość realizacji zadania stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Podjąłem wówczas ze swoimi pracownikami ogromną batalię, aby przedszkole powstało, choć nikt już w to nie wierzył a złośliwi poczynili nawet zakłady, że przedszkole nie skończymy, co pozostawię bez komentarza.

             Zaczęły się długie spotkania i rozmowy. Dzięki zrozumieniu naszej sytuacji przez Pana Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego i całego Zarządu Województwa uzyskaliśmy wydłużenie terminu realizacji umowy na dofinasowanie, co pozwoliło nam ogłosić przetarg i wyłonić nowego wykonawcę. I tak się też stało. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GETMAR pana Grzegorza Miazka, która mimo presji czasu i konieczności wielu poprawek po przednim wykonawcy, stając na wysokości zadania, w niezwykle krótkim terminie dokończyła budowę, oddając nam do dyspozycji budynek, który mogą dziś Państwo oglądać. Był to dla nas okres bardzo wytężonej pracy, ale nikt nie patrzył na zegarek, liczyło się jedno – wykonanie zadania, a walka trwała dosłownie do ostatniej chwili.

            Serdecznie dziękuję władzom poprzedniej kadencji panu wójtowi Tadeuszowi Józwikowi i Radzie Gminy na czele z jej ówczesnym przewodniczącym panem Tadeuszem Skonecznym, Radzie Gminy obecnej kadencji na czele z jej przewodniczącym panam Pawłem Bachurą za zainicjowanie tej inwestycji i wspieranie nas wójtów przy jej realizacji. Dziękuję władzom samorządowym Województwa Łódzkiego na czele z ówczesnym Wicemarszałkiem panem Dariuszem Klimczakiem oraz obecnym władzom, na Czele z panem Grzegorzem Schreiberem – Marszałkiem Województwa Łódzkiego i panią Mają Reszką – Dyrektor Departamentu RPO, za przyznanie dofinansowania i możliwość realizacji inwestycji. Dziękuję władzom powiatowym, służbom i inspekcjom, które uczestniczyły w procesie budowlanym. Szczególnie dziękuję panu Grzegorzowi Miazkowi i jego pracownikom za zaangażowanie
i wzorcową realizację inwestycji. Oczywiście nie sposób pominąć ogromnego zaangażowania pracowników referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy inwestycyjnych, na czele z jego kierownikiem panem Łukaszem Świechem, Tomaszem Szczepańskim, Konradem Ząbeckim, Mirosławą Polus i Beatą Pisarek – to Wasz sukces. Dziękuję Paniom Dyrektor i pracownikom z ZSP w Lubochni za wkład pracy włożony w to, aby przedszkole mogło otworzyć swoje drzwi dla dwustu naszych najmłodszych mieszkańców już 1 września. Dziękuję dzieciom i ich opiekunom za przepiękny program artystyczny. Serdecznie dziękuje każdemu, kto miał swój udział w tej inwestycji lub wspierał nas i wierzył w jej powodzenie. To również było dla nas bardzo ważne.

            Czy było warto? Ja uważam, że tak, resztę muszą Pastwo ocenić już sami.

Otwarcie przedszkola w Lubochni

indeksindeks2indeks3
indeks456
81112
141517
181920
211016

Relacja filmowa pod linkiem

https://www.facebook.com/GminaLubochnia/videos/1708524795970155

 

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125