Gmina Lubochnia

Og這szenie Wójta Gminy Lubochnia

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz康owymi

 

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarz康owymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz帷ych dzia豉lno軼i statutowej tych organizacji przyj皻ym Uchwa陰 Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 wrze郾ia 2010 r. og豉szam konsultacje:

 

1. Cel i przedmiot konsultacji:

 - stworzenie p豉szczyzny wymiany pogl康ów, zapewnienie formy dialogu spo貫cznego oraz wzajemnego informowania si i wyra瘸nia opinii na temat projektu „Rocznego programu wspó逍racy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarz康owymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

2. Data rozpocz璚ia i zako鎍zenia konsultacji:

- Rozpocz璚ie konsultacji – 23 pa寮ziernika 2020 roku

- zako鎍zenie konsultacji – 10 listopada 2020 roku

- termin sk豉dania uwag i opinii - do 10 listopada 2020 roku

 

3. Forma i zasi璕 terytorialny konsultacji:

 - w konsultacjach mog uczestniczy organizacje pozarz康owe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057) dzia豉j帷e na terenie Gminy Lubochnia, w zakresie okre郵onym w ustawie,

- konsultacje przeprowadza si w formie pisemnego zg豉szania opinii i uwag na formularzu do konsultacji,

- uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nale篡 sk豉da w Urz璠zie Gminy w Lubochni ( wrzuci formularz do urny przy wej軼iu), przes豉 za po鈔ednictwem poczty na adres Urz璠u: Urz康 Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia lub emailem: gmina@lubochnia.pl

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125