Gmina Lubochnia

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomo軼i uproszczon ofert realizacji zadania publicznego z這穎n w dniu 17.09.2019 roku przez Stowarzyszenie ‘Step by Step” z siedzib w Tarnowskiej Woli 5, 97-217 Lubochnia na realizacj zadania publicznego z zakresu Art.4 ust.1 pkt 16 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Niniejsz ofert zamieszcza si na okres 7 dni

Ka盥y mo瞠 zg這si swoje uwagi dotycz帷e oferty w terminie: od 20 wrze郾ia 2019 r. do 27 wrze郾ia 2019 r. Uwagi nale篡 zg豉sza na formularzu uwag, którego wzór stanowi za陰cznik do og這szenia. Formularz uwag nale篡 z這篡 w Urz璠zie Gminy Lubochnia pok. nr 21 lub przes豉 za po鈔ednictwem poczty na adres Urz璠u Gminy Lubochnia: Urz康 Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia (liczy si data wp造wu do urz璠u) lub drog elektroniczn na adres: gmina@lubochnia.pl Uwagi, które wp造n po terminie nie b璠 rozpatrywane.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125