Gmina Lubochnia

Og這szenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz康owymi

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarz康owymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz帷ych dzia豉lno軼i statutowej tych organizacji przyj皻ym Uchwa陰 Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 wrze郾ia 2010 r. og豉szam konsultacje:

1. Cel i przedmiot konsultacji

  • Stworzenie p豉szczyzny wymiany pogl康ów, zapewnienie formy dialogu spo貫cznego oraz wzajemnego informowania si i wyra瘸nia opinii na temat projektu „Rocznego programu wspó逍racy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarz康owymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

2. Data rozpocz璚ia i zako鎍zenia konsultacji: 

  • Rozpocz璚ie  konsultacji – 31 pa寮ziernika 2018 roku
  • Zako鎍zenie konsultacji - 16 listopada 2018 roku  
  • Termin sk豉dania uwag i opinii - do 16 listopada 2018 roku 

 3. Forma i zasi璕 terytorialny konsultacji:

  • W konsultacjach mog uczestniczy organizacje pozarz康owe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego  i o wolontariacie /Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm./ dzia豉j帷e na terenie Gminy Lubochnia,  w zakresie okre郵onym w ustawie,
  • Konsultacje przeprowadza si w formie pisemnego zg豉szania opinii i uwag na formularzu do konsultacji, 
  • Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nale篡 sk豉da w Urz璠zie Gminy w Lubochni pok. Nr 21 lub przes豉 za po鈔ednictwem poczty na adres Urz璠u: Urz康 Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia.
Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125