Gmina Lubochnia

Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Lubochnia informuje rolników gminy Lubochnia, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 1 lutego do 1 marca 2021 r.

Szczegółowe procedury i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Gminy Lubochnia www.lubochnia.pl, bip.lubochnia.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Dodatkowo informacje dotyczące procedury i warunków zwrotu można uzyskać w pokoju Nr 20 lub telefonicznie 44 710 35 10 wew. 37.

Jednocześnie informujemy, iż zwrot podatku akcyzowego będzie dokonywany na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku, w przypadku wskazania wypłaty zwrotu podatku w gotówce – przekazem pocztowym.

Ponadto uprasza się wnioskodawców aby składane wnioski były kompletnie wypełnione – zawierały dane osobowe i adresowe (1 strona wniosku) wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego (2 strona wniosku), na który ma być dokonany zwrot.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125