Gmina Lubochnia

Ruszył konkurs na MIKROGRANTY LUBOCHNIA 2020


SPOTKANIE INFORMACYJNE dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem grantu 10 marca 2020r. o godz. 16.00

w sali obrad Urzędu Gminy Lubochnia

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2020 roku projektów powinny obejmować: 

a. wydarzenia realizowane na rzecz gminy Lubochnia i jej mieszkańców;

b. projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu gminy Lubochnia poprzez m in:

- działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji 

- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji, 

- zakup potrzebnego sprzętu, 

- działania promocyjne, w tym druk materiałów; 

c. projekty pobudzające aktywność mieszkańców gminy Lubochnia; 

d. projekty służące rozwojowi społeczności lokalnej oraz wzmacniające tożsamość regionalną poprzez:

- promocję tradycyjnych produktów regionalnych;

- organizowanie imprez, wystaw, konkursów promujących gminę,;

- warsztaty rękodzieła ludowego i twórczości folklorystycznej.

e. projekty edukacji ekologicznej, promujące ekologię i dbałość o środowisko naturalne

Kwota mikrograntu: może wynieść od 1 000 zł do 4 000 zł
Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy: Gmina Lubochnia
Termin składania projektów od 02.03.2020 - 31.03.2020
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.05.2020 r. do 15.11.2020 r.
Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125