Gmina Lubochnia

Ma造 ZUS dla ma造ch firm

Od 1 stycznia 2019 roku przedsi瑿iorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili dzia豉lno嗆 gospodarcz na niewielk skal co najmniej przez 60 dni, b璠 mieli mo磧iwo嗆 obni瞠nia wysoko軼i sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne. Musz tylko spe軟i ustawowe warunki i zg這si zmian w ubezpieczeniach w terminie 7 dni, tj. najpó幡iej do
8 stycznia.

„Ma造 ZUS” – dotyczy sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne tj. sk豉dek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z tego rodzaju ulgi w op豉tach mog skorzysta przedsi瑿iorcy zarejestrowani w CEIDG, których przychody za ubieg造 rok z dzia豉lno軼i gospodarczej, prowadzonej przez ca造 rok, nie przekrocz trzydziestokrotno軼i minimalnego wynagrodzenia, która w 2018 r. wynosi豉 63 tys. z. Je郵i dzia豉lno嗆 nie by豉 prowadzona przez ca造 rok, do wyliczenia progu przychodu nale篡 zastosowa proporcj.

Z ni窺zych sk豉dek mo瞠my korzysta przez 36 miesi璚y w ci庵u ostatnich 60 miesi璚y kalendarzowych prowadzenia dzia豉lno軼i.

Warto zauwa篡, 瞠 przedsi瑿iorca, który dopiero rozpocznie dzia豉lno嗆 nie b璠zie móg skorzysta od razu z Ma貫go ZUS, poniewa nie spe軟i warunku dotycz帷ego 60 dni prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w ubieg造m roku. Mo瞠 jednak skorzysta ze sk豉dek preferencyjnych b康 ulgi na start.

Najni窺za podstawa wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne przy Ma造m ZUS-ie zale篡 od przeci皻nego miesi璚znego przychodu uzyskanego z dzia豉lno軼i gospodarczej w ubieg造m roku. Wylicza si j wed逝g wzoru: przychód z ubieg這rocznej dzia豉lno軼i gospodarczej dzielimy przez liczb dni prowadzenia dzia豉lno軼i w ubieg造m roku i mno篡my przez 30.

Pami皻ajmy, 瞠 wyrejestrowania z dotychczasowych kodów ubezpieczenia np. 05 10 czy 05 12, nale篡 dokona na formularzu ZUS ZWUA i zarejestrowa si na formularzu ZUS ZUA z nowym kodem 05 90 lub 05 92, najpó幡iej do 8 stycznia 2019 r.

 

Monika Kie販zy雟ka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa ódzkiego

Kto mo瞠 skorzysta z Ma貫go ZUS?

Z Ma貫go ZUS mo瞠 skorzysta przedsi瑿iorca, który spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:

- jest zarejestrowany w CEIDG (tak瞠 wspólnik spó趾i cywilnej),

- w poprzednim roku nie mia造 do niego zastosowania przepisy o zrycza速owanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej i nie korzysta w tym czasie ze zwolnienia sprzeda篡 od podatku od towarów i us逝g,

- przychody z ubieg這rocznej dzia豉lno軼i gospodarczej nie przekrocz progu uprawniaj帷ego do skorzystania z ulgi Ma造 ZUS,

- nie spe軟ia warunków do korzystania ze sk豉dek preferencyjnych na ubezpieczenia spo貫czne,

- prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz w ubieg造m roku przez co najmniej 60 dni,

- nie wykorzysta 36 miesi璚znego limitu na Ma造 ZUS w ci庵u ostatnich 60 miesi璚y,

- nie wykonuje dzia豉lno軼i na rzecz by貫go pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpocz璚ia wykonywa w ramach stosunku pracy w bie膨cym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynno軼i wchodz帷ych w zakres prowadzonej dzia豉lno軼i.

Informacje ma造 ZUS dla ma造ch firm


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125