Gmina Lubochnia

ROLNICY W GMINIE LUBOCHNIA

Wójt Gminy Lubochnia informuje , że w dniu 1 lipca b.r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ogłosił komunikat w sprawie zagrożenia suszą na poziomie gminy Lubochnia.

W związku z powyższym informuję, że rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez gminną komisję w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Lubochnia, ul Tomaszowska 9 (pokój 21).

Na kategoriach gleby I susza objęła: zboża ozime, zboża jare, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Na kategoriach gleby II susza objęła: zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej U.G, u sołtysów i w Urzędzie Gminy Lubochnia pokój nr 1. Do wniosku należy załączyć kserokopie wniosku o przyznanie płatności na 2019 r. złożonego do ARiMR.

Wypełniając wniosek (str. 1) prosimy o zwrócenie uwagi, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125