Gmina Lubochnia

Kolejna wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego pana Dariusza Klimczaka i kolejne dofinansowanie dla Gminy Lubochnia

W dniu 17 lipca gminę Lubochnia odwiedził Wicemarszałek Województwa Łódzkiego pan Dariusz Klimczak. Podczas wizyty w Urzędzie Gminy nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”  dofinansowanej z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok. Otrzymane środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Lubochnia. Całkowity koszt zadania wynosi ok. 37.000,00 zł. Na spotkanie z Marszałkiem oraz Wójtem Gminy Lubochnia przybyli również przedstawiciele straży pożarnej dh Michał Kopeć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubochni oraz dh Tomasz Grad - Naczelnik OSP Lubochnia.

              To kolejna wizyta pana Marszałka, w trakcie której następuje  podpisanie  umowy o dofinansowanie ze środków budżetu województwa łódzkiego zadań realizowanych przez Gminę Lubochnia. W bieżącym roku  zostały podpisane 4 umowy o dofinansowanie inwestycji, które będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy, a także poprawę estetyki gminy.

IMG 6421IMG 6423IMG 6428
IMG 6429IMG 6431IMG 6437
IMG 6441IMG 6442IMG 6446
IMG 6453IMG 6454IMG 6456
IMG 6463IMG 6465IMG 6466
IMG 6468IMG 6470 


DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125