Gmina Lubochnia

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 13 lipca 2020 roku Urząd Gminy Lubochnia będzie otwarty w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30 – 15:30, a we wtorki w godzinach                          08:00 – 16:00.

Przed wejściem do budynku należy:

  1. 1.      Założyć maseczkę ochronną.
  2. 2.      Zdezynfekować ręce bądź założyć rękawiczki nitrylowe.
  3. 3.      Zachować bezpieczną odległość.

Jednocześnie informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Lubochnia pozostaje nadal zamknięta. Wszystkie opłaty należy dokonywać na niżej wymienione konta bankowe:

Urząd Gminy w Lubochni:

Rachunek: 72 8985 0004 0010 0143 7878 0039

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rachunek: 56 8985 0004 0010 0143 7878 0036

  • podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
  • opłaty: skarbowe, za udostępnienie danych osobowych, targowe, za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej, za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, za usługi opiekuńcze, z tytułu karty dużej rodziny
  • czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste gruntów

Zakład Usług Komunalnych w Lubochni:

Rachunek: 36 8985 0004 0010 0148 3846 0001

  • opłaty za wodę i ścieki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni:

Rachunek: 61 8985 0004 0010 0148 3774 0005

  • czesne za przedszkole
  • opłaty za wyżywienie

 

telefon całodobowy Zarządzania Kryzysowego:  607 038 242 lub 502 002 128


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125