Gmina Lubochnia

„GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W GMINIE LUBOCHNIA”

W dniu 18.12.2020r. została podpisana umowa  z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna  - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”. Wykonawcą jest firma Ergo Ekologia Sp. z o.o., ul. K.Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa.

Przedmiot umowy obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych;  demontaż istniejącego kotła c.o. i zasobnika c.w.u.;  uzyskanie warunków przyłączenia z PGNiG w imieniu mieszkańca w lokalizacjach, które nie posiadają przyłączy gazowych wraz z doprowadzeniem do sytuacji podpisania umowy na wykonanie przyłącza pomiędzy mieszkańcem a PGNiG; uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym  pozwolenia na budowę lub dokonanie  zgłoszenia wykonywanych robót ( jeżeli dotyczy); dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji; przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową; uruchomienie i instruktaż; przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w imieniu mieszkańca – jeśli dotyczy; zgłoszenie urządzeń do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatacje wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatacje w imieniu mieszkańca – jeśli dotyczy; wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; przygotowanie i złożenie wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w imieniu mieszkańca.

Przewiduje się 10  instalacji kotłów na gaz ziemny.

W dniu 18.12.2020r. została podpisana umowa  z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz płynny w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna  - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”. Wykonawcą jest firma Ergo Ekologia Sp. z o.o., ul. K.Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych;  demontaż istniejącego kotła c.o. i zasobnika c.w.u.; uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę / zgłoszenie robót budowlanych;  dostawę i montaż urządzeń i elementów instalacji; przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową;  uruchomienie i instruktaż;  

przygotowanie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w imieniu mieszkańca;  zgłoszenie urządzeń do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatacje wraz z uzyskaniem decyzji na eksploatacje w imieniu mieszkańca;  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; przygotowanie i złożenie wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych do właściwego PINB w imieniu mieszkańca

Przewiduje się 18  instalacji kotłów na gaz płynny.

 

 

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125