Gmina Lubochnia

 

„GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 W GMINIE LUBOCHNIA”

W dniu 26.06.2020r. została podpisana umowa  z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna  - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”. Wykonawcą jest firma Ergo Ekologia Sp. z o.o., ul. K.Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa. Przedmiot umowy obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych; demontaż istniejącego kotła; dostaw i montaż urządzeń i elementów instalacji; przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację   projektową; uruchomienie i instruktaż.

W dniu 30.06.2020r. została podpisana umowa na usługę nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna  - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia” w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Wykonawcą jest firma Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski, Świniokierz Dworski 12, 97-226 Żelechlinek.

W dniu 06.11.2020r. rozpoczęto i zakończono czynności odbiorowe zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”.

Wykonawca zamontował 37 instalacji kotłów na biomasę w tym:

- 2 instalacje o mocy 13 kW

- 7 instalacji o mocy kotła 15 kW

- 18 instalacji o mocy kotła 20 kW

- 9 instalacji o mocy kotła 25 kW

- 1 instalacja o mocy kotła 28 kW

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125