Gmina Lubochnia

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych”.

        W dniu 22 lutego 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana zosta豉 umowa na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Ma貫cz w celu przystosowania istniej帷ego obiektu do pe軟ienia funkcji turystycznej oraz wyposa瞠nie obiektów”. Ca趾owita warto嗆 inwestycji wynosi 1 399 740,00 z brutto, w tym roboty budowlane 1 318 560,00 z brutto oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 81 180,00 z brutto.  Wykonawc jest Przedsi瑿iorstwo Remontowo-Budowlane „ZAWISZA” Sp. z o.o. z Radomia. Zako鎍zenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31 maja 2018 roku. 

       W ramach umowy wykonane zostan roboty budowlane obejmuj帷e w szczególno軼i:
- roboty ogólnobudowlane,
- roboty elektryczne,
- roboty wodno-kanalizacyjne,
- roboty w zakresie instalacji c.o. wraz z kot這wni gazow,
- budow wiaty rowerowej wraz z o鄉iostanowiskowym stojakiem,
- zagospodarowanie terenu wokó budynku wraz ze zjazdem,
- monta ma貫j architektury i nasadzenia zieleni.


DOSTEPNOSC

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125