Gmina Lubochnia

Rolnicy, którzy maj w swoim gospodarstwie grunty s豉bszej jako軼i i chc posadzi na nich las, mog uzyska na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o tak pomoc mo積a sk豉da w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy s w豉軼icielami lub wspó逕豉軼icielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowi w豉sno嗆 ma鹵onka. O pomoc mo瞠 wnioskowa rolnik, któremu zosta nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p豉tno軼i. Beneficjentem mog by równie jednostki samorz康u terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Dzia趾a, na której ma by posadzony las, musi mie co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szeroko軼i, chyba 瞠 graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szeroko嗆 gruntu. Do zalesienia nie mo積a przeznaczy wi璚ej ni 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesj naturaln 鈔edni wiek drzew lub krzewów wyros造ch w wyniku zaprzestania u篡tkowania rolniczego nie mo瞠 przekroczy 20 lat. Aby takie grunty mo積a by這 zalesi, wymóg posadzenia lasu musi wynika z planu zalesienia sporz康zonego przez Nadle郾iczego Lasów Pa雟twowych. To dokument, który nale篡 do陰czy do wniosku o dotacj.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zrycza速owana p豉tno嗆, która ma zrekompensowa koszty wykonania zalesienia oraz jego ochron. Jej wysoko嗆 wynosi od 8307 z/ha do 12 707 z/ha w zale積o軼i od grupy gatunków drzew u篡tych do zalesienia (iglaste i li軼iaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy le郾ej. Rolnik mo瞠 uzyska pieni康ze równie za ogrodzenie zalesionego terenu w wysoko軼i 8,82 z/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami w wysoko軼i 1132 z/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik mo瞠 otrzyma premi piel璕nacyjn. Wyp豉cana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysoko軼i od 794 z/ha do 1628 z/ha. A tak瞠 premi zalesieniow, która stanowi zrycza速owan p豉tno嗆 z tytu逝 pokrycia kosztów utraconych dochodów z dzia豉lno軼i rolniczej. Wyp豉cana jest ona w wysoko軼i 1215 z/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii piel璕nacyjnej i zalesieniowej nie s uprawnione jednostki samorz康u terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

 

Wnioski przyjmuj biura powiatowe ARiMR w豉軼iwe ze wzgl璠u na miejsce zamieszkania albo siedzib wnioskodawcy. Mo積a je przekazywa za po鈔ednictwem platformy ePUAP, przes豉 na elektroniczn skrzynk podawcz lub wys豉 rejestrowan przesy趾 pocztow. Dokumenty mo積a tak瞠 dostarczy do specjalnych wrzutni, które ustawione s w placówkach terenowych Agencji lub osobi軼ie.


DOSTEPNOSC

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125