Gmina Lubochnia

belka ue lp prow colour

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zapewniającej warunki dla organizowania i uczestnictwa społeczności lokalnej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych poprzez wybudowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Planowane efekty operacji: stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Wartość projektu: 998.850,00 zł brutto.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 500.000,00 zł.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125