Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia realizuje projekt pn.” Budowa przedszkola w Gminie Lubochnia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonawcą zadania jest firma PROJEKT-BUD Sp. z.o.o z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.

Wykonano prace budowlane w zakresie:

  • robót ogólnobudowlanych
  • instalacje c.o i ciepła technologicznego
  • kanalizacji wewnętrznej
  • kanalizacji zewnętrznej
  • dolnego źródła ciepła
  • instalacji elektrycznych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych . Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych na najwcześniejszym etapie nauczania dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sprzyjać będzie upowszechnianiu wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich.

Planowany termin zakończenia projektu: 31.08.2019 r.

 

przedszkole 1

przedszkole 2

 www.mapadotacji.gov.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125