Gmina Lubochnia

belka ue lp prow colour

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.

 

 

            W dniu 31 października 2018 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.648.200,00 zł brutto. Wykonawcą jest firma BUDMAR Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31 grudnia 2019 roku, natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 28.02.2020 r.

       Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach podpisanej umowy obejmuje:

1)      Nadbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce o nr ewid. 214/2 obręb Dąbrowa w tym:

  • Roboty rozbiórkowe,
  • Zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na dach kopertowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą oraz orynnowaniem,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
  • Docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
  • Wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne,
  • Wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
  • Wykonanie wewnętrznych powierzchni ścian (tynki, płytki ceramiczne, malowanie),
  • Wykonanie podłóg i posadzek,
  • Wykonanie opaski wokół budynku,
  • Wykonanie podestu i schodów zewnętrznych.

2)      Wymianę urządzeń w budynku stacji uzdatniania wody.

3)      Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

4)      Budowę wewnętrznej i zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej wraz z oświetleniem.

5)      Wykonanie systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz instalacji monitoringu.

6)      Wykonanie instalacji odgromowej i  uziemiającej.

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125