Gmina Lubochnia

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe 廝ód這 finansowania

inicjatyw obywatelskich

            Program o bud瞠cie 30 milionów euro ze 鈔odków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspiera b璠zie organizacje spo貫czne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spó責zielnie socjalne, ko豉 gospody wiejskich, prowadz帷e dzia豉nia na rzecz zwi瘯szania udzia逝 obywateli i obywatelek w 篡ciu publicznym, ochrony prawa cz這wieka i równego traktowania, ochrony 鈔odowiska, przeciwdzia豉nia zmianom klimatycznym, wzmacniania grup nara穎nych na wykluczenie.

            Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Bada i Innowacji Spo貫cznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

                Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy b璠zie wspiera projekty zg豉szane przez organizacje z ca貫j Polski, a w szczególno軼i dzia豉nia podejmowane przez organizacje mniej do鈍iadczone, spoza du篡ch aglomeracji i z terenów o ograniczonym dost瘼ie do programów pomocowych. 

                Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy b璠zie wspiera projekty zg豉szane przez organizacje z ca貫j Polski, a w szczególno軼i dzia豉nia podejmowane przez organizacje mniej do鈍iadczone, spoza du篡ch aglomeracji i z terenów o ograniczonym dost瘼ie do programów pomocowych.

           Program oferowa b璠zie dotacje na dzia豉nia edukacyjne, w tym edukacj obywatelsk, równo軼iow i antydyskryminacyjn, dzia豉nia aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie 鈍iadomo軼iowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdzia豉niu uprzedzeniom, mowie nienawi軼i i przemocy, projekty zwi瘯szaj帷e uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, dzia豉nia stra積icze, dzia豉nia interwencyjne dotycz帷e przestrzegania praw cz這wieka i poszanowania zasad pa雟twa prawa,  dzia豉nia s逝膨ce upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup nara穎nych na ryzyko wykluczenia spo貫cznego, dzia豉nia integracyjne w 鈔odowiskach lokalnych, dzia豉nia rzecznicze dotycz帷e ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a tak瞠 poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jako軼i 鈍iadczonych przez nie us逝g.

           Wa積ym elementem programu b璠zie wsparcie rozwoju organizacji spo貫cznych. Ka盥a organizacja ubiegaj帷a si o dotacj na dzia豉nia projektowe b璠zie mog豉 otrzyma dodatkow dotacj na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespo逝, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie 鈔odków na dzia豉lno嗆, popraw zarz康zania, komunikacj.

           Osobny konkurs dotacyjny zostanie og這szony na projekty wspieraj帷e sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukacj, doradztwo), dzia豉nia zwi瘯szaj帷e 鈍iadomo嗆 spo貫czn czym zajmuj si organizacje czy monitoring prawa, które wp造wa na ich dzia豉nie.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym ju 3 lutego.

Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020.

W nadchodz帷ych miesi帷ach zespó programu zorganizuje cykl spotka informacyjnych

w kilku regionach Polski.

Wi璚ej informacji na stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125