Gmina Lubochnia

Absolutorium dla Wójta Gminy Lubochnia

Na sesji w dniu 25 czerwca 2018 roku w porządku obrad dokonano rozpatrzenia  projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubochnia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Rada Gminy po zapoznaniu się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubochnia oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która była pozytywna, udzieliła większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) absolutorium panu Tadeuszowi Józwikowi Wójtowi Gminy Lubochnia. Tym samym Wójt Gminy uzyskał aprobatę Rady Gminy co do podejmowanych działań oraz rozwoju gminy. Po udzieleniu absolutorium pan Tadeusz Skoneczny Przewodniczący Rady Gminy podziękował  Wójtowi Gminy za owocną pracę i życzył dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy.

absolutorium 2018

Na sesji był obecny również Pan Stanisław Sipa – Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, który wręczył Wójtowi Gminy Lubochnia statuetkę i podziękowanie za wieloletnią współpracę oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju i popularyzacji piłki nożnej na terenie województwa Łódzkiego. Należy zaznaczyć, że pośród 52 gmin, tylko 7 z nich otrzymało wyróżnienie w tym Gmina Lubochnia.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125