Gmina Lubochnia

belka top

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRUM KLUCZ

PROWADZONY PRZEZ INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH ZAPRASZA NA SZKOLENIE

„ABC EKONOMII SPOŁECZNEJ – CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY WIEDZIEĆ

POWINIEN”

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności, wpływu oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy. Prężnie działające podmioty ekonomii społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.

 

Celem szkolenia „ABC ekonomii społecznej” jest:

 • przybliżenie idei przedsiębiorczości społecznej
 • poznanie form instytucjonalno-prawnych, w których działa,
 • poznanie dobrych praktyk w Polsce i Europie,
 • założeń rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020, w tym rozwiązań systemowych

 

 

Korzyści:

Jeśli chcesz poznać ideę ekonomii społecznej, jej praktyczne zastosowanie oraz prawne uregulowania. Jeśli szukasz w tej formule miejsca dla swojej aktywności społecznej i zawodowej – to szkolenie jest dla Ciebie! Zapraszamy! Oferta limitowana.

 

Dla kogo:

 • osoby zainteresowane działaniami w obszarze ekonomii społecznej
 • lokalni liderzy
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • przedstawiciele administracji publicznej

 

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału w szkoleniu
 • zwrot kosztów dojazdu

Czas trwania: 1 dzień; 8 godzin

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

09:30 – 10:00

przywitanie + wypełnienie dokumentów

10:00 – 11:30

Czym jest ekonomia społeczna

 • cechy ekonomii społecznej
 • funkcje ekonomii społecznej

11:30 – 11:45

przerwa kawowa

11:45 – 13:30

Przedsiębiorstwo społeczne jako forma instytucjonalno-prawna (różnorodność form i z czego powinny wynikać)

 • formy prawne i inne uwarunkowania funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce
 • korzyści wynikające z funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego
  • przykłady działających przedsiębiorstw społecznych – dobre praktyki

13:30 – 14:00

przerwa obiadowa

14:00 – 15:45

Spółdzielnia socjalna jako jeden z modeli tworzenia
i działania przedsiębiorstwa społecznego oraz źródła jej finansowania

15:45 – 16:00

przerwa kawowa

16:00 – 17:15

Źródła finansowania ekonomii społecznej oraz bank niezbędnych informacji

 • źródła przychodów w podmiotach ekonomii społecznej – dywersyfikacja!
 • ekonomia społeczna w latach 2014-2020 roku
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

17:15 – 17:30

zakończenie + podsumowanie szkolenia

 

Prowadząca:

Karolina Cyran-Juraszek – od 20 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Doświadczony menager zarządzający wieloma projektami. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, którego rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS 2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007. Przez
2 lata kierowała systemowym projektem, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej (ES) w Polsce.

Dyrektor, menager, obecnie trener, konsultant wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kierowała m.in. projektem ProveIt.PL!, współautor części finansowej innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej. Zaangażowana w prace nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz 3. sektora i ES. Bierze udział w pracach Stałej Konferencji ES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej Krajowy Program Rozwoju ES, gdzie opracowała część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Od 2015 Członek KM RPO woj. mazowieckiego oraz Komitetu Akredytacyjnego OWES przy MRPiPS. Od 6 lat ekspert społeczny w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju pracowała w zespole badającym ekonomię społeczną oraz uczestniczyła jako ekspert w badaniu luki finansowej i zwrotnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych.

Z INSPRO współpracuje od 2010 roku.

TERMINY SZKOLEŃ

18 kwietnia

Opoczno (powiat opoczyński)

19 kwietnia

Zduńska Wola (powiat zduńskowolski)

20 kwietnia

Sędziejowice (powiat łaski)

21 kwietnia

Pabianice (powiat pabianicki)

27 kwietnia

Inowłódz (powiat tomaszowski)

28 kwietnia

Tuszyn (powiat łódzki-wschodni)

29 kwietnia

Rawa Mazowiecka (powiat rawski)

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumklucz.pl

 

W ramach projektu, oprócz szkoleń, oferujemy także szereg innych bezpłatnych form wsparcia, m.in.: specjalistyczne doradztwo i pakiety rozwojowe dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, dotacje oraz wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w nowych i już istniejących przedsiębiorstwach społecznych, szkolenia zawodowe, coaching. Zapraszamy do kontaktu:

 

Aleksandra Podkońska

e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl

tel. 42 630 17 49; 519 300 647

 belka bot


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125