Gmina Lubochnia

2020 Gmina Lubochnia tablica DRFIL 120x80 DRUK

straz

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT
PN. „ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO
DLA OSP W LUBOCHNI”

OPIS PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE WOZU STRAŻACKIEGOTERMOMODERNNIZACJA

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W LUBOCHNI ORAZ BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LUBOCHNI

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU


przedszkole

PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE LUBOCHNIA

OPIS PROJEKTU

OPIS REALIZACJI

REALIZACJA


gotowanie

GMINA LUBOCHNIA- CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH

REALIZACJA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W LUBOCHNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO

GMINA LUBOCHNIA NA TARGACH POZNAŃSKICH TOUR SALON 2018 – TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO W M. MAŁECZ W CELU PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU DO PEŁNIENIA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W LUBOCHNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „ZAGOSPODAROWANIE CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA ORAZ ROZMIESZCZENIEM MAŁEJ ARCHITEKTURY”

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA WIATY NA CELE TURYSTYCZNE W LUBOCHNI”

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „GMINA LUBOCHNIA - CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH”


przedszkole lubochnia

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN.:

„BUDOWA PRZEDSZKOLA W LUBOCHNI”

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

STAN REALIZACJI

PODPISANIE UMOWY NA DOKOŃCZENIE ROBÓT PRZY BUDOWIE PRZEDSZKOLA W LUBOCHNI

PODPISANIE UMÓW NA ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA W LUBOCHNI

Zakończenie realizacji zakupu, dostawy i montażu wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa przedszkola w Lubochni”.

 Zakończenie realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa przedszkola w Lubochni”.

 


oze

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE LUBOCHNIA (ETAP II) 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

OCENA MERYTORYCZNA

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE


wod kan

GOSPODARKA WODNO - KANALIZACYJNA W GMINIE LUBOCHNIA

 

OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

WIZYTA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO P. DARIUSZA KLIMCZAKA

BUDOWA I ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH EMILIANÓW, OLSZOWIEC, NOWY OLSZOWIEC, JASIEŃ, DĄBROWA, PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBOCHNI DWORSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ SUSZARNI OSADU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ NADBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – NADBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA.  

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – SIEĆ KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE LUBOCHNIA – DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – SUSZARNIA OSADU NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBOCHNI DWORSKIEJ

Zakończenie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa”

Zakończenie realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”

Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień

rekreacja lubochnia

SPORT I REKREACJA W GMINIE LUBOCHNIA

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI NOWY GLINNIK (OSIEDLE)


gospodarka niskoemisyjna log

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE LUBOCHNIA

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

PODPISANIE UMOWY

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI KOTŁÓW NA BIOMASĘ (PELLET). REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI UMOWY

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI KOTŁÓW NA EKOGROSZEK.

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WRAZ Z ZAPROJEKTOWANIEM INSTALACJI KOTŁÓW NA GAZ PŁYNNY I GAZ ZIEMNY

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE LUBOCHNIA (ETAP II)

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 W GMINIE LUBOCHNIA


 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI NOWY JASIEŃ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI NOWY JASIEŃ

PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE DLA INWESTYCJI PN.„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI NOWY JASIEŃ W GMINIE LUBOCHNIA”

PODPISANIE UMOWY NA USŁUGĘ NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN.„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI NOWY JASIEŃ W GMINIE LUBOCHNIA

flaga - narodowa - polska - 70 - x - 112 - cm,large

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA LATA 2019-2028

Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień

Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień”

Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą

Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E  w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą 2

„Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów”.

Zakończenie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień”.

„Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów”- podpisanie umowy

Zakończenie realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125