Gmina Lubochnia

Newsy

2021-03-05
Polska Strefa Inwestycji w Gminie Lubochnia
2021-03-04
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2021-03-04
Konkurs Kulinarny dla KGW "Lubocheńskie smaki"
Zadaniem KGW będzie przygotowanie tradycyjnej „święconki” oraz dekoracja stołu wielkanocnego. „Święconka” powinna zawierać baranka, jaja, chleb, chrzan, sól, pieprz, ocet, ciasto drożdżowe, mięso, wędliny, borówki.
2021-02-23
Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią.
Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.
2021-02-16
PUE dla Przedsiębiorcy
- telefoniczny dyżur eksperta
2021-02-11
„Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (ETAP II)”
Gmina Lubochnia reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochni p. Piotra Majchrowskiego i Skarbnik Gminy p. Monikę Kute w dniu 28.01.2021r. podpisała umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
2021-02-11
Ankieta dla mieszkańców obszaru działania LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy 2021
2021-02-11
Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej
2021-02-09
Komunikat Centralnego Biura Spisowego
termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony
2021-02-08
Opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu
Od dnia 12 lutego 2021 roku zmienia się stawka opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu.
2021-02-02
Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
W dniu 26.06.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”
2021-02-02
Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
W dniu 02.11.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na ekogroszek w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”
2021-02-02
Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
W dniu 18.12.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”.
2021-02-02
Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia - etap II
W dniu 3 grudnia 2020r. opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.04.00-IŻ.00-10-001/19, działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 3 914 610,40 zł.
2021-02-02
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia
W dniu 27.01.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia”.
2021-01-29
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Gminny Komisarz Spisowy w Lubochni ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
2021-01-28
Informacje o przerwach w dostawie energii
2021-01-25
Szansa na własny biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej.
2021-01-22
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 1 lutego do 1 marca 2021 r.
2021-01-21
Prośba o zgłaszanie par malżeńskich,
które w 2021 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia, 60-lecia oraz 65-lecia lub więcej pożycia małżeńskiego
2021-01-21
Ogłoszenie
Firma Sprzątająca zatrudni pracownika na stanowisko Dozorcy w Nowy Glinnik - Osiedle (utrzymanie czystości terenów zewnętrznych, pielęgnacja zieleni i odśnieżanie).
2021-01-21
Apel o oddawanie krwi dla ks. Zdzisława Madzio!
Wszyscy, którzy chcieliby przekazać swoją krew na rzecz chorego kapłana, proszeni są o zgłoszenie się do najbliższych punktów krwiodawstwa (z dowodem osobistym). Podczas oddawania krwi należy zaznaczyć, że przeznaczona jest ona dla ks. Zdzisława Madzio.
2021-01-19
Nabór wniosków 500+
Aby otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021 roku, należy złożyć wniosek.
2021-01-18
Tarcza Antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać z Urzędów Pracy
2021-01-11
„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2021-01-08
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2021 r.
Wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym. W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 44 710 35 10, wew. 42.
2021-01-07
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021
Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubochni, tel. 44 710 31 62 wew. 35.
2021-01-07
Nowe oblicze kultury
zakup wyposażenia sali koncertowej i studia nagrań Gminnego Centrum Kultury w Lubochni
2021-01-07
Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.
2020-12-31
Zmiana numeru rachunku bankowego
w sprawie opłat za wodę i ścieki.
2020-12-30
31 grudnia 2020r. Urząd Gminy Lubochnia
będzie czynny do godz. 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.
2020-12-23
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Urzędzie Gminy Lubochnia
Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy Lubochnia funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.
2020-12-23
24 grudnia 2020r. (Wigilia) Urząd Gminy w Lubochni bedzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
2020-12-14
Aktywni Obywatele
rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych
2020-11-27
Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy” dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.
2020-11-24
Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP
Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2020-11-24
Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać same w PSR
Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!
2020-11-24
Dotacje z ARiMR
2020-11-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 listopada 2020 roku
2020-11-17
WÓJT GMINY LUBOCHNIA
OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
2020-11-04
Pomoc dla posiadaczy chryzantem - najważniejsze informacje
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom:
2020-11-02
Przypominamy!
30 listopada mija termin składania wniosków o świadczenie dobry start.
2020-10-26
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
2020-10-26
Sanepid informuje:
Decyzje o nałożeniu kwarantanny przekazywane ustnie. Decyzje w formie pisemnej nie będą wystawiane.
2020-10-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi "Rocznego programu współpracy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
2020-10-19
Dopłaty 2020 - ruszyły wypłaty zaliczek
Od 16.10.2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.
2020-10-16
Informacja dla osób objętych kwarantanną
Osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, nie wykazująca objawów chorobowych, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu nazwisku oraz nr PESEL i numerze telefonu tych osób.
2020-10-16
Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju!
Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.
2020-10-15
Zarządzenie Wójta
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w działalności jednostek organizacyjnych Gminy Lubochnia w związku z wystąpieniem stanu epidemii
2020-10-13
Konkurs kulinarny dla KGW "Powrót do smaków dzieciństwa"
Etap I - eliminacje odbędą się 28.10.2020r. o godz.18.00 w GCK w Lubochni. KGW startują w konkursie w dwuosobowych drużynach. Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie knedli.
2020-10-12
Rodzina bez przemocy - broszura informacyjna
2020-10-12
Zaproszenie do współpracy dla firm i gospodarstw rolnych z terenu Gminy Lubochnia
2020-10-12
KOMUNIKAT !
Informujemy, że w związku z wzrastającą w naszej gminie iloscią osób objetych kwarantanną decyzją SANEPID-u, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, podjęto decyzję, że od 12 października 2020 do odwołania Urząd Gminy Lubochnia będzie zamknięty dla interesantów.
2020-10-06
Wójt Gminy Lubochnia ogłasza przetarg pisemny ograniczony
na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności leczniczej
2020-10-05
Zaproszenie na spotkanie z psychologiem
Gops w Lubochni zaprasza mieszkańców z terenu gminy Lubochnia 21 października 2020r. o godz. 13:15 do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Lubochni przy ul. Tomaszowskiej 6
2020-09-30
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
2020-09-28
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
o wyniku przetargu na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalnosci usługowej stanowiącej własność Gminy Lubochnia
2020-09-28
Dzielnicowi w gminie Lubochnia - kontakt
2020-09-25
Odnawialne źródła energii w gminie Lubochnia (etap II) - zakończenie
2020-09-23
Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19
Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19
2020-09-21
Zaproszenie na spotkanie z psychologiem
GOPS w Lubochni zaprasza mieszkańców z terenu gminy Lubochnia 23 września 2020r. o godz. 13:15 do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni przy ul. Tomaszowskiej 6
2020-09-17
Uwaga! Wałęsające się psy zazwyczaj nie są bezdomne!
Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności i zgłaszanie właścicieli wałęsających się psów do Urzędu Gminy. Nasi pracownicy będą się z nimi kontaktować osobiście.
2020-09-15
Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów
W dniu 8 września 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028.
2020-09-14
Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego
Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim
2020-09-09
Jak się spisać przez Internet
Szanowni Państwo, w materiale umieszczamy filmik „Jak się spisać przez Internet” autorstwa pracowników Urzędu Statystycznego w Łodzi.
2020-09-08
Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców.
Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.
2020-09-07
Stanowisko do samospisu
Rolniku, już dziś rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020.
2020-09-03
Otwarcie przedszkola w Lubochni
Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią udostępniamy Państwu pełną relację filmową i zdjęciową z otwarcia przedszkola w Lubochni.
2020-09-02
Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!
Nie czekaj aż zadzwoni rachmistrz! Spisz się przez Internet!
2020-08-31
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubochnia
2020-08-27
Oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubochnia
Zarządzenie nr 63/2020/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubochnia położonej w Lubochni Dworskiej przy ulicy Tomaszowskiej 2
2020-08-17
Rajd Rowerowy 2020
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” – Koło w Lubochni zaprasza do udziału w rajdzie rowerowym
2020-08-17
Doposażenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Nowy Olszowiec
2020-08-17
Doposażenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i placu zabaw w miejscowości Kochanów
2020-08-17
Wycieczka seniorów z klubu Senior + do pasieki w Węgrzynowicach
Podczas 3 godzinnej wyprawy do świata pszczół Seniorzy nie tylko degustowali tegoroczny miód, kosztowali pyłków pszczelich, piekli kiełbaski, ale przede wszystkim wspaniale się bawili
2020-08-13
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
Zapraszamy. Szczegóły na plakacie.
2020-08-12
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” – Koło Lubochnia
otrzymało 39.720 zł dofinansowania z Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego pt.: „Silna rodzina”.
2020-08-12
Wsparcie dla firm z wojewodztwa łódzkiego
2020-08-06
Zakończenie budowy przedszkola w Lubochni
W ramach realizowanego projektu Gmina Lubochnia dokonała odbioru końcowego zakupionego, dostarczonego i zamontowanego wyposażenia do budynku przedszkola, kończąc tym samym realizację całego projektu pod względem rzeczowym
2020-08-04
Zakończenie budowy przedszkola w Lubochni
Zakończenie realizacji robót budowlanych
2020-07-31
Nabor wniosków o zwrot podatku akcyzowego
od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku
2020-07-31
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
2020-07-30
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
1 sierpnia 2020 o godz. 17.00 zostaną uruchomione istniejące systemy alarmowe
2020-07-27
Uruchomiono Rejestr Danych Kontaktowych.
Rejestr Danych Kontaktowych ułatwia kontakt pomiędzy mieszkańcami a urzędem. Dzięki niemu można szybciej otrzymać ważne dla siebie informacje.
2020-07-22
Zwiedzaj Lubochnię i okolice rowerem
Wypożyczalnia rowerowa
2020-07-17
Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2020r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wynosi 20 zł miesięcznie.
2020-07-17
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w gminie Lubochnia
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku OSP Nowy Jasień w Gminie Lubochnia.
2020-07-14
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień – Albertów
10 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Lubochni, w obecności pani Ewy Wendrowskiej – Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego, pani Agnieszki Wojtysiak – Radnej Rady Gminy w Lubochni doszło do podpisania pomiędzy Gminą Lubochnia a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych umowy na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień – Albertów
2020-07-13
Informacja o pracy Urzędu Gminy w Lubochni od dn.13.07.2020
Informujemy, że od dnia 13 lipca 2020 roku Urząd Gminy Lubochnia będzie otwarty w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30 – 15:30, a we wtorki w godzinach 08:00 – 16:00.
2020-07-08
Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień
W dniu 15 czerwca 2020 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn.Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień;, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028.
2020-07-08
DOBRY START na nowy okres świadczeniowy 2020/2021
od 1 lipca rozpoczął się okres składania wniosków w formie elektronicznej na świadczenie DOBRY START na nowy okres świadczeniowy 2020/2021. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, poprzez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
2020-07-06
BITWA O WOZY STRAŻACKIE 2020
3 lipca minister Mariusz Kamiński ogłosił drugą turę "Bitwy o wozy": wóz strażacki otrzyma gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.
2020-07-02
Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny zaprasza na szkolenie on-line pt. "Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, skierowane do rolników i innych osób zainteresowanych programami pomocowymi.
2020-07-01
Informacje o przerwach w dostawie energii
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach ...
2020-07-01
Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2020-07-01
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
o możliwości przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec i Jasień
2020-06-30
Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19
W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie
2020-06-23
Komunikat o zmianie zasad pracy Urzędu Gminy w Lubochni
Informujemy, że w związku z nasileniem epidemii koronawirusa SARS -CoV-2 w Polsce, Urząd Gminy Lubochnia przywraca czasowe ograniczenia w załatwianiu spraw w urzędzie od dnia 23 czerwca do dnia 10 lipca 2020 roku
2020-06-18
Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w „drive – thru”
Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19, proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw. drive – thru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
2020-06-17
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Wójt Gminy Lubochnia ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125