Gmina Lubochnia

Archiwum Serwisu

2020-07-10
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2020-07-08
Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień
W dniu 15 czerwca 2020 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn.Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień;, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028.
2020-07-08
DOBRY START na nowy okres świadczeniowy 2020/2021
od 1 lipca rozpoczął się okres składania wniosków w formie elektronicznej na świadczenie DOBRY START na nowy okres świadczeniowy 2020/2021. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, poprzez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
2020-07-06
BITWA O WOZY STRAŻACKIE 2020
3 lipca minister Mariusz Kamiński ogłosił drugą turę "Bitwy o wozy": wóz strażacki otrzyma gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.
2020-07-02
Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny zaprasza na szkolenie on-line pt. "Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, skierowane do rolników i innych osób zainteresowanych programami pomocowymi.
2020-07-01
Informacje o przerwach w dostawie energii
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach ...
2020-07-01
Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2020-07-01
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
o możliwości przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec i Jasień
2020-06-30
Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19
W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie
2020-06-25
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od lipca 2020
Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubochni, tel. 44 710 31 62 wew. 35.
2020-06-23
Komunikat o zmianie zasad pracy Urzędu Gminy w Lubochni
Informujemy, że w związku z nasileniem epidemii koronawirusa SARS -CoV-2 w Polsce, Urząd Gminy Lubochnia przywraca czasowe ograniczenia w załatwianiu spraw w urzędzie od dnia 23 czerwca do dnia 10 lipca 2020 roku
2020-06-18
Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w „drive – thru”
Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19, proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw. drive – thru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
2020-06-17
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Wójt Gminy Lubochnia ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
2020-06-16
Rusza nowa edycja Stypendiów Pomostowych
O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków.
2020-06-16
Dotacje na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe
W ramach ogłoszonego programu „MOJA WODA” od 1 lipca 2020 r. właściciele domów jednorodzinnych będą mogli składać wnioski na dofinansowanie przydomowych mikroinstalacji wodnych, gromadzących wody opadowe i roztopowe
2020-06-10
Podpisanie umów na zakup, dostawę i montaż wyposażenia przedszkola w Lubochni
W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do budynku przedszkola, które ze względu na swą specyfikę podzielone zostało na cztery części, Gmina Lubochnia wyłoniła i podpisała stosowne umowy z Wykonawcami
2020-06-09
12 czerwca 2020 roku (piątek) Urzad Gminy nieczynny
Uprzejmie informuję, że dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lubochnia.
2020-06-09
„Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028.
W ramach realizacji zadania rozbudowana zostanie droga w miejscowości Lubochnia Górki – Jakubów, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 116255E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311E.
2020-06-09
Ankieta dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy
Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju, a tym samym rozwijać nasz region!
2020-06-08
Wznowienie działalności Klubu Senior+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, iż z dniem 01.06.2020r. wznawia działalność Klubu Senior+ na terenie gminy Lubochnia w miejscowości Brenica 56.
2020-06-04
Zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych przez internet
Portal IRZplus jest darmowym narzędziem służącym do składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci Internet. Aplikacja umożliwia w szybki i wygodny sposób składania zgłoszeń zwierzęcych bez wizyty w biurze powiatowym ARiMR.
2020-06-02
Dotacje na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
2020-05-29
Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania
2020-05-28
Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie
Od 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
2020-05-27
Życzenia z okazji Święta Samorządu 2020
2020-05-26
Wznowienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Od dnia 26 maja 2020 r. (wtorek) nastąpi wznowienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubochni Dworskiej – ul. Za Wodą 1A.
2020-05-22
Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca!
Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.
2020-05-22
„Modernizacja” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.
2020-05-22
Urząd Gminy w Lubochni wraca do zwykłych godzin funkcjonowania
2020-05-21
Czyste powietrze 2.0
Nabór wniosków na nowych zasadach
2020-05-20
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia
Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.
2020-05-18
Nabór wniosków o przyznanie Marki lokalnej Dolina Pilicy
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy.
2020-05-15
ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.
2020-05-12
Wnioski o dopłaty 2020
W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r.
2020-05-11
Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
2020-05-08
Informacja o otwarciu przedszkola w Lubochni
2020-05-07
300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej
d czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Termin naboru mija 31 sierpnia.
2020-05-07
Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów
Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin.
2020-05-07
W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020
Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.
2020-05-07
Inwestycje nawadniania w gospodarstwach rolnych
Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.
2020-05-06
Otwarcie obiektów sportowych o charakterze otwartym (Boiska, Orliki)
Informujemy, że zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Ministerstwa Sportu od 4 maja (poniedziałek) będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, w tym min. Boiska, Orlika w Lubochni
2020-05-06
Termin otwarcia biblioteki w Lubochni
2020-05-05
Decyzja Wójta Gminy Lubochnia w sprawie otwarcia przedszkoli
2020-05-05
Koronawirus - aktualne zasady i ograniczenia
2020-04-29
Informacja o pracy Urzędu Gminy w Lubochni od dnia 04.05.2020 r
2020-04-29
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja
W niedzielę 3 maja o godz. 12.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Lubochni odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. W związku z zaleceniami sanitarnymi w kościele będzie mogło przebywać maksymalnie 40 osób.
2020-04-28
Dofinansowanie na zakup laptopów w ramach programu Zdalna szkoła
2020-04-28
Nabór wniosków przez Stowarzyszenie Dolina Pillicy
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2020-04-24
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej
2020-04-16
UWAGA! Obowiązek zasłaniania nosa i ust.
Przypominamy, że od dnia 16.04.2020r. wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos.
2020-04-15
ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń
Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.
2020-04-09
Na co moga liczyć osoby objęte kwarantanną?
Jeśli w zwiazku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa jesteś objęty kwarantanną pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie.
2020-04-09
ZUS przedłuża ważność orzeczeń lekarskich o 3 miesiące
2020-04-08
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)
2020-04-08
WYBORY PREZYDENTA RP - 2020
2020-04-03
Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynnosci finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, ktore składają się na Tarczę Antykryzysową.
2020-04-02
Ingotmacja dotycząca ptasiej grypy
Został odwolanyi nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamknietych obiektach budowlanych
2020-04-01
Uwaga krwiodawcy - potrzebna krew!
2020-03-23
Aplikacja KWARANTANNA DOMOWA
Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
2020-03-20
Komunikat dotyczący pracy ŁODR
2020-03-20
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR
2020-03-18
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
Wójt Gminy Lubochnia na podstawie art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. z 2020 r.poz.65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Małecz oznaczonej numerem działki 376/2 o pow. 0,07 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
2020-03-17
Zasady kwarantanny
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie
2020-03-16
Komunikat KRUS
W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w Tomaszowie Maz. zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.
2020-03-16
Informacja dotycząca funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Udzielanie porad prawnych będzie możliwe wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie.
2020-03-16
Informacja dla Mieszkańców w sprawie dodatkowych kursów MZK
2020-03-16
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz
Wszystkie osoby powracające zza granicy proszone są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz.
2020-03-13
Informacja ZUS w związku z koronawirusem
2020-03-13
Zmiana rozkladu MZK
KOMUNIKACJA MIEJSKA BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA DO ODWOŁANIA WEDŁUG ROZKŁADU NIEDZIELNEGO.
2020-03-13
Ograniczona praca USC do odwolania
Wszelkich informacji udzielą pracownicy drogą telefoniczną lub przez ePUAP. Kontakt z USC i ewidencją ludności: 44 710-35-10 wew. 48 lub 49.
2020-03-11
Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Lubochnia
Zajęcia w naszych szkołach i przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie
2020-03-11
Zasady postępowania w obliczu zagrożenia koronawirusem SARS w POZ.
Do odwołania pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w POZ w Lubochni. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 44 710-31-90 .
2020-03-06
Prztarg ustny nieograniczony
Wójt Gminy Lubochnia oglasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Lubochnia
2020-03-06
Nowe połączenie Tomaszów Mazowiecki – Warszawa przez Gminę Lubochnia
Dołączamy do grona gmin współpracujących z Narodowym przewoźnikiem autobusowym z białym orłem na czerwonym tle. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. uruchamia na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warszawa połączenia przez Gminę Lubochnia.
2020-03-05
MIKROGRANTY LUBOCHNIA 2020
Ruszył konkurs na MIKROGRANTY LUBOCHNIA 2020. Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem grantu 10 marca 2020r. o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Lubochnia
2020-03-02
Koronawirus. Jak zapobiegać zakażeniu?
2020-02-28
UWAGA! Zmiana numeru konta
Od 29.02.2020r. zmianie ulegaja nr kont w Gminie Lubochnia
2020-02-27
Koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia
2020-02-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia: referent ds. obsługi informatycznej
2020-02-26
UWAGA! PTASIA GRYPA!
Na terenach miejscowości: MAŁECZ, DĘBNIAK, TARNOWSKA WOLA, zostaną umieszczone tablice z napisem „UWAGA, WYSOCE ZJADLIWA PTASIA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”
2020-02-26
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOCHNIA
W związku z zaistniałą sytuacją wprowadza się bezwzględny zakaz wypuszczania drobiu na wolny wybieg, który obowiązuje do odwołania. Za brak stosowania ww. zasad będą nakładane mandaty i kary administracyjne!
2020-02-26
DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
2020-02-19
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje podstawowe wymagania dla posiadaczy stad świń położonych w strefie ochronnej względem choroby ASF.
2020-02-17
UWAGA! Skrócony czas pracy kasy gminnej w dn. 28.02.2020
2020-02-14
Nie pal śmieci! Segreguj!
Wobec coraz liczniej powtarzających się skarg od mieszkańców naszej Gminy, związanych z okresowym wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza, spowodowanym tzw. niską emisją, uprzejmie przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania w warunkach domowych odpadów komunalnych.
2020-02-14
Zmiana numeru rachunku bankowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę finansową budżetu Gminy Lubochnia zmianie uległy numery rachunków bankowych
2020-02-14
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lubochnia
Uwaga !!! - objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych rozpoczynają się o godzinie 6:30 – jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę lub sołectwo, odpady nie zostaną odebrane.
2020-02-13
Informacja o likwidacji Banku Pekao S.A. Placówka w Lubochni
Od dnia 1 marca 2020 roku Bank Pekao S.A. nie bedzie świadczył już swoich usług na terenie Urzedu Gminy Lubochnia w dotychczasowej formule placówki
2020-02-07
Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację
Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
2020-02-06
Konkursy Literackie 2020
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Okno” oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski.
2020-01-27
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 27 stycznia 2020 roku
2020-01-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
2020-01-22
Zarządzenie Wójta Gminy Lubochnia
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia
2020-01-22
Zarządzenie Wójta Gminy Lubochnia
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia.
2020-01-22
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wójt gminy Lubochnia informuje rolników Gminy Lubochnia, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 3 lutego do 2 marca 2020
2020-01-22
Gminne Centrum Kultury w Lubochni gra dla Hani Terleckiej
2020-01-20
Ankieta na potrzeby Stowarzyszenia Dolina Pilicy
Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju, a tym samym rozwijać nasz region!
2020-01-20
Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą 2
W dniu 19 grudnia 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2020-01-17
OSP Glinnik grała dla WOŚP
11 stycznia Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku pod patronatem Sztabu nr 921 WOŚP Tomaszów Maz. zorganizowała imprezę zamkniętą, na której grano dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2020-01-17
Informacja USC
Urząd Stanu Cywilnego w Lubochni prosi wszystkie pary małżeńskie, które w 2020 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia, 60-lecia oraz 65-lecia lub więcej pożycia małżeńskiego o zgłaszanie niniejszego faktu do 21 lutego 2020 roku.


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125