Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

2019-02-12
Informacje o przerwach w dostawie energii
2019-02-08
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2019-02-07
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowy Olszowiec
2019-02-07
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowy Jasień
2019-02-04
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Marianka
2019-02-01
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle
W dniu 12 grudnia 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowy Glinnik (Osiedle)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
2019-02-01
XIV Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+" – kolędy i pastorałki
W dniu 25 stycznia w Łódzkim Domu Kultury odbył się XIV Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+" – kolędy i pastorałki.
2019-02-01
Koncert Noworoczny
27 stycznia 2019 roku odbył się Koncert Noworoczny będący zwieńczeniem całorocznej działalności Gminnego Centrum Kultury w Lubochni, w którym uczestniczyło blisko 300 słuchaczy. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Lubochnia pan Piotr Majchrowski oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Paweł Bachura.
2019-01-31
Wybory sołtysa i członków rad sołeckich na terenie Gminy Lubochni
2019-01-30
Ogłoszenia o naborze wniosków
o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia w roku 2019
2019-01-28
Transmisje obrad sesji Rady Gminy Lubochnia
2019-01-17
Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych
GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.„Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-01-16
Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury
w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-01-16
Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania, pn:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni
2019-01-15
Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców gminy
W związku ze zobowiązaniem LGD Dolina Pilicy do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronach Państwa Gmin poniższego linku do ankiety skierowanej do Mieszkańców.
2019-01-14
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu pn.” Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia” realizowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków UE z EFRR.
2019-01-14
Budowa przedszkola w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia realizuje projekt pn.” Budowa przedszkola w Gminie Lubochnia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2019-01-10
Wigilia środowiskowa w Lubochni
Boże Narodzenie to czas szczególny, magiczny… Czas radości, refleksji, serdecznych spotkań.
2019-01-10
Spotkanie świąteczno-noworoczne
28 grudnia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne, na które Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia zaprosili samorządowców, druhów strażaków, społeczników z organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli instytucji publicznych.
2019-01-10
Patryk Stankowski - 1%
POMÓŻ PATRYKOWI ŻYĆ WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW Chłopiec jest 10-latkiem częściowo żyjącym w swoim świecie
2018-12-31
Zmiana w rozkładzie jazdy MZK - linia nr 35
2018-12-31
Mały ZUS dla małych firm
Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą na niewielką skalę co najmniej przez 60 dni, będą mieli możliwość obniżenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Muszą tylko spełnić ustawowe warunki i zgłosić zmianę w ubezpieczeniach w terminie 7 dni, tj. najpóźniej do 8 stycznia.
2018-12-17
GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT
Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa
2018-12-03
I sesja Rady Gminy Lubochnia kadencji 2018-2023
20 listopada br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubochnia odbyła się I Sesja Rady Gminy Lubochnia kadencji 2018-2023.
2018-11-20
100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości
11 listopada o godz. 12.00, odśpiewaniem Hymnu Polskiego w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubochni rozpoczęto uroczystość 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2018-11-20
Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego
Podczas koncertu jubileuszowego z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który odbył się 11 listopada 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego pt. „Gmina Lubochnia na starej fotografii”
2018-11-20
Koncert z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
W dniu 11 listopada br. miał miejsce koncert z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni.
2018-11-16
Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranemu Wójtowi oraz nowo wybranym Radnym Rady Gminy
W dniu 8 listopada br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubochnia odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranemu Wójtowi panu Piotrowi Majchrowskiemu oraz nowo wybranym Radnym Rady Gminy.
2018-11-10
Informacja o emisji spotu reklamowego w TVP 3 Łódź
2018-11-02
Wybory samorządowe 2018
Informacje, komunikaty i uchwały dotyczące wyborów samorządowych ogłoszonych na dzień 21 października 2018 roku.


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125