Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

COVER PHOTO Facebook 1702x720 WARIANT 1 B   

2021-04-05
Wesołych Świąt!
2021-03-31
Komunikat o pracy Urzędu Gminy Lubochnia
W dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy Lubochnia czynny do godziny 12.00
2021-03-29
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków
w ramach projektu pn. "Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa".
2021-03-05
Polska Strefa Inwestycji w Gminie Lubochnia
2021-03-04
UWAGA - komunikat meteorologiczny
Szanowni Państwo, poniżej ostrzeżenie meteorologiczne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
2021-03-04
Konkurs Kulinarny dla KGW "Lubocheńskie smaki"
Zadaniem KGW będzie przygotowanie tradycyjnej „święconki” oraz dekoracja stołu wielkanocnego. „Święconka” powinna zawierać baranka, jaja, chleb, chrzan, sól, pieprz, ocet, ciasto drożdżowe, mięso, wędliny, borówki.
2021-02-23
Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią.
Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.
2021-02-16
PUE dla Przedsiębiorcy
- telefoniczny dyżur eksperta
2021-02-11
„Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (ETAP II)”
Gmina Lubochnia reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochni p. Piotra Majchrowskiego i Skarbnik Gminy p. Monikę Kute w dniu 28.01.2021r. podpisała umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
2021-02-11
Ankieta dla mieszkańców obszaru działania LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy 2021
2021-02-11
Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej
2021-02-09
Komunikat Centralnego Biura Spisowego
termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony
2021-02-08
Opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu
Od dnia 12 lutego 2021 roku zmienia się stawka opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu.
2021-02-02
Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
W dniu 26.06.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”
2021-02-02
Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
W dniu 02.11.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na ekogroszek w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”
2021-02-02
Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia
W dniu 18.12.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Dostawę i montaż wraz zaprojektowaniem instalacji kotłów na gaz ziemny w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”.
2021-02-02
Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia - etap II
W dniu 3 grudnia 2020r. opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.04.00-IŻ.00-10-001/19, działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 3 914 610,40 zł.
2021-02-02
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia
W dniu 27.01.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Nowy Jasień w Gminie Lubochnia”.
2021-01-29
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Gminny Komisarz Spisowy w Lubochni ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
2021-01-28
Informacje o przerwach w dostawie energii
2021-01-25
Szansa na własny biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej.
2021-01-22
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 1 lutego do 1 marca 2021 r.
2021-01-21
Prośba o zgłaszanie par malżeńskich,
które w 2021 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia, 60-lecia oraz 65-lecia lub więcej pożycia małżeńskiego
2021-01-21
Ogłoszenie
Firma Sprzątająca zatrudni pracownika na stanowisko Dozorcy w Nowy Glinnik - Osiedle (utrzymanie czystości terenów zewnętrznych, pielęgnacja zieleni i odśnieżanie).
2021-01-21
Apel o oddawanie krwi dla ks. Zdzisława Madzio!
Wszyscy, którzy chcieliby przekazać swoją krew na rzecz chorego kapłana, proszeni są o zgłoszenie się do najbliższych punktów krwiodawstwa (z dowodem osobistym). Podczas oddawania krwi należy zaznaczyć, że przeznaczona jest ona dla ks. Zdzisława Madzio.
2021-01-19
Nabór wniosków 500+
Aby otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021 roku, należy złożyć wniosek.
2021-01-18
Tarcza Antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać z Urzędów Pracy
2021-01-11
„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028
2021-01-08
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2021 r.
Wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Lubochnia w Punkcie informacyjnym. W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 44 710 35 10, wew. 42.
2021-01-07
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021
Więcej informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubochni, tel. 44 710 31 62 wew. 35.
2021-01-07
Nowe oblicze kultury
zakup wyposażenia sali koncertowej i studia nagrań Gminnego Centrum Kultury w Lubochni
2021-01-07
Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.
2020-12-31
Zmiana numeru rachunku bankowego
w sprawie opłat za wodę i ścieki.
2020-12-30
31 grudnia 2020r. Urząd Gminy Lubochnia
będzie czynny do godz. 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.
2020-12-23
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Urzędzie Gminy Lubochnia
Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy Lubochnia funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.
2020-12-23
24 grudnia 2020r. (Wigilia) Urząd Gminy w Lubochni bedzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
2020-12-14
Aktywni Obywatele
rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych
2020-11-27
Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy” dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.
2020-11-24
Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP
Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2020-11-24
Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać same w PSR
Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!
2020-11-24
Dotacje z ARiMR
2020-11-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 listopada 2020 roku
2020-11-17
WÓJT GMINY LUBOCHNIA
OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
2020-11-04
Pomoc dla posiadaczy chryzantem - najważniejsze informacje
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom:
2020-11-02
Przypominamy!
30 listopada mija termin składania wniosków o świadczenie dobry start.
2020-10-26
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
2020-10-26
Sanepid informuje:
Decyzje o nałożeniu kwarantanny przekazywane ustnie. Decyzje w formie pisemnej nie będą wystawiane.
2020-10-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi "Rocznego programu współpracy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
2020-10-19
Dopłaty 2020 - ruszyły wypłaty zaliczek
Od 16.10.2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.
2020-10-16
Informacja dla osób objętych kwarantanną
Osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, nie wykazująca objawów chorobowych, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu nazwisku oraz nr PESEL i numerze telefonu tych osób.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125