Gmina Lubochnia

pasek logo

ax

Gmina Lubochnia realizuje projekt pn.

„Zakup wozu stra瘸ckiego dla OSP w Lubochni”

 

Krótki opis projektu

       Cel bezpo鈔edni projektu - doposa瞠nie jednostki OSP w Lubochni, b璠帷ej w KSRG w samochód ratowniczo- ga郾iczy niezb璠ny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagro瞠 naturalnych, w tym wyposa瞠nie w sprz皻 s逝膨cy do prowadzenia akcji ratowniczych. Efektem realizacji celu bezpo鈔edniego projektu b璠zie usprawnienie oraz podniesienie jako軼i funkcjonowania jednostki OSP w Lubochni, co przyczyni si w sposób bezpo鈔edni do wzrostu bezpiecze雟twa mieszka鎍ów gm. Lubochnia oraz ca貫go pow.  tomaszowskiego, jak równie  ochrony cennych kompleksów przyrodniczych, w tym obszarów Natura 2000.

       Cel po鈔edni projektu - zmniejszanie skutków zagro瞠 naturalnych oraz powa積ych katastrof i awarii na terenie gm. Lubochnia oraz terenie pow. tomaszowskiego, poprzez rozwój KSRG. Realizacja celu po鈔edniego wp造nie na zabezpieczenie gm. Lubochnia oraz pow. tomaszowskiego przed takimi zagro瞠niami jak m.in.: awarie w zak豉dach zwi瘯szonego ryzyka, w których wyst瘼uje mo磧iwo嗆 emisji substancji niebezpiecznych do otoczenia, miejscowe zagro瞠nia zwi您ane z przewozem drogowym oraz kolejowym (w tym towarowym) materiaów niebezpiecznych, po瘸ry i zagro瞠nia naturalne wywo豉ne gwa速ownymi zjawiskami atmosferycznymi (np. nawa軟ice, wichury, burze), po瘸ry obiektów (w tym magazynowych). Cel po鈔edni projektu zostanie osi庵ni皻y poprzez realizacj wska幡ika rezultatu bezpo鈔edniego - doposa瞠nie w sprz皻 do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 1 jednostki s逝瘺 ratowniczych tj. OSP w Lubochni.

       Cel generalny projektu - przeciwdzia豉nie powstawaniu zagro瞠 鈔odowiskowych i zmniejszanie ich skutków oraz wzrost bezpiecze雟twa 鈔odowiska naturalnego w województwie ódzkim, a dzi瘯i temu zmniejszenie strat spowodowanych skutkami nag造ch awarii technicznych b康 technologicznych wywo豉nych dzia豉lno軼i cz這wieka oraz strat spowodowanych nag造mi zjawiskami atmosferycznymi. W ramach projektu zrealizowane b璠 3 zadania tj. opracowanie studium wykonalno軼i,  zakup samochodu ratowniczo-ga郾iczego oraz promocja projektu. Grup docelow s g這wnie mieszka鎍y oraz przedsi瑿iorcy gm. Lubochnia i pow. tomaszowskiego.  

 

Planowane efekty: doposa瞠nie jednostki s逝瘺 ratowniczych OSP w Lubochni w sprz皻 do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof .

 

Warto嗆 projektu: 926 805,00 z

Wysoko嗆 wk豉du Unii Europejskiej w projekt:  685 835,70 z

 

Planowana data zako鎍zenia projektu: grudzie 2016 r.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twa

RPO - Lodzkie