Gmina Lubochnia

LOGO FERR PL EFS pl

Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywno軼i zawodowej pozostaj帷ych bez zatrudnienia osób po 29 r.. z obszarów wiejskich w powiatach opoczy雟kim, radomszcza雟kim i tomaszowskim” wspó貨inansowany przez Uni Europejsk  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Spo貫czny.

Celem projektu jest wzrost aktywno軼i zawodowej i zdolno軼i do zatrudnienia min. 108 osób spo鈔ód 120 osób pochodz帷ych z obszarów wiejskich, zamieszkuj帷ych w powiatach: opoczy雟kim, radomszcza雟kim i tomaszowskim, po 29 roku 篡cia pozostaj帷ych bez pracy.

W ramach projektu realizowane b璠 m.in. nast瘼uj帷e zadania:

– identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Dzia豉nia,

– poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,

– wysokiej jako軼i szkolenia (wybierane zgodnie ze 軼ie磬 okre郵on w IPD) umo磧iwiaj帷e zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze srebrnej gospodarki czy regionalnych inteligentnych specjalizacji,

– sta瞠 s逝膨ce zdobyciu do鈍iadczenia zawodowego,

– indywidualne po鈔ednictwo pracy

W czasie trwania szkole i sta篡 zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

 

UDZIA W PROJEKCIE JEST CAΘOWICIE BEZPxTNY !!!

 

Wi璚ej informacji:

http://stowarzyszenieprorew.pl/twoja-szansa/

 

Ściągnij pliki:

Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twa

RPO - Lodzkie