Gmina Lubochnia

LOGO FERR PL EFS pl

Gmina Lubochnia od 1 wrze郾ia 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jako軼i edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2017. Warto嗆 projektu ogó貫m wynosi 463 837,75 z z czego 394 260,75 z b璠zie dofinansowane ze 鈔odków unijnych z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwi瘯szenie liczby miejsc przedszkolnych oraz podniesienie standardów edukacji przedszkolnej 鈍iadczonej przez Zespó Szkolno-Przedszkolny w Lubochni poprzez:

1.Utworzenie i funkcjonowanie nowego oddzia逝 w zakresie podstawy programowej dla 25 dzieci w wieku 3 lat. Oddzia b璠zie czynny od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 6.45-16.00, zaj璚ia trwa b璠 do ko鎍a sierpnia 2017r. Dzieci z grupy 3-latków b璠 nieodp豉tnie uczestniczy w zaj璚iach, otrzymaj podr璚zniki do podstawy programowej oraz pe軟e wy篡wienie. Dzi瘯i projektowi zosta豉 wyremontowana sala dla 3-latków, przylegaj帷a do niej 豉zienka oraz szatnia. Sala dydaktyczna zostanie wyposa穎na w nowe meble, zabawki do sali i ogrodu, przybory i pomoce dydaktyczne a tak瞠 sprz皻 ITC (aparat fotograficzny, radio CD, odtwarzacz DVD, tablic multimedialn, laptop i drukark, projektor wraz z ekranem). Projekt zak豉da 3 lata trwa這軼i, tzn. 瞠 oprócz tego roku szkolnego grupa 3-latków b璠zie prowadzona przez nast瘼ne dwa lata.

2. Rozszerzenie oferty dla wszystkich przedszkolaków o dodatkowe zaj璚ia zwi瘯szaj帷e szanse edukacyjne dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów. Do ka盥ych zaj耩 dodatkowych w ramach projektu zostan dostarczone niezb璠ne przybory i pomoce dydaktyczne. Zaj璚ia te odbywa si b璠 do ko鎍a czerwca 2017 r. B璠 to:

- gimnastyka korekcyjna stymuluj帷a rozwój psychoruchowy dla wszystkich grup przedszkolaków,

- zaj璚ia z psychologiem dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spo貫cznej,

- zaj璚ia z logoped dla dzieci z zaburzeniami wymowy,

- zaj璚ia wspomagaj帷e rozwój dzieci z niepe軟osprawno軼i.

Projekt zak豉da równo嗆 szans zarówno dla ch這pców, dziewczynek oraz dzieci z niepe軟osprawno軼i.\

3. Wsparciem obj璚i zostan tak瞠 nauczyciele. Dzi瘯i projektowi 3 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni b璠zie doskonali umiej皻no軼i i kompetencje zawodowe do pracy z dzie熤i w wieku przedszkolnym. Nab璠 kwalifikacje do prowadzenia zaj耩 dodatkowych w okresie trwa這軼i projektu. 


Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twa

RPO - Lodzkie