Gmina Lubochnia

Projekt pn.: „Podnoszenie jako軼i edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia” realizowany przez Gmin Lubochnia od 1 wrze郾ia 2016 potrwa do 31 sierpnia 2017. Warto嗆 ogólna projektu wynosi 463 837,75 z z czego 394 260,75 z dofinansowanie ze 鈔odków unijnych z Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020.

 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni funkcjonuje nowy oddzia przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3 lat. Oddzia jest czynny od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 6.45-16.00. Dzieci nieodp豉tnie uczestnicz w zaj璚iach, ka盥ego dnia otrzymuj pe軟e wy篡wienie. Zaj璚ia dla 3-latków b璠 realizowane równie podczas wakacji tj. do ko鎍a sierpnia 2017 roku.
 • Wszystkie grupy przedszkolaków ucz瘰zczaj na zaj璚ia z gimnastyki korekcyjnej –

1 godz./tyg. dla grup 5 i 6-latków, oraz 2 godz./tyg. dla grup 3 i 4-latków,

 • Dzieci z zaburzeniami komunikacji spo貫cznej bior udzia w zaj璚iach z psychologiem,
 • Dzieci z zaburzeniami wymowy ucz瘰zczaj na zaj璚ia z logoped,
 • Dziecko z niepe軟osprawno軼i oprócz gimnastyki korekcyjnej ucz瘰zcza na:
  • zaj璚ia z logoped (2 godz./tyg.),
  • zaj璚ia z psychologiem (1 godz./tyg.),
  • zaj璚ia z muzykoterapii (1 godz./tyg.),
  • zaj璚ia z arteterapii (1 godz./tyg.),
  • zaj璚ia kompensacyjno-korekcyjne (1 godz./tyg.).
 • 3 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni doskonali swoje umiej皻no軼i na kolejnym semestrze studiów podyplomowych.

20170309 10081020161104 12002920161104 120055
20161209 10135120161209 10140920161209 101743
20161209 10175420170309 10073720170309 100751


Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twa

RPO - Lodzkie