Gmina Lubochnia

Nieodp豉tna pomoc prawna

Od pocz徠ku roku 2016  na terenie ca貫j Polski zacz掖 funkcjonowa system darmowej pomocy prawnej. Zasady udzielania niedop豉tnej pomocy prawnej okre郵a ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp豉tnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) - do pobrania w za陰czeniu.

Zadanie polegaj帷e na udzielaniu nieodp豉tnej pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz康owej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminiami.

Na Powiat Tomaszowski Przypada 5 punktów nieodp豉tnej pomocy prawnej.

 

Zasady udzielania nieodp豉tnej pomocy prawnej

1. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzaj帷ego zosta這 przyznane 鈍iadczenie z pomocy spo貫cznej, i wobec którym w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienale積ie pobranego 鈍iadczenia, poprzez przed這瞠nie orygina逝 albo odpisu decyzji o przyznaniu 鈍iadczenia z pomocy spo貫cznej lub za鈍iadczenia o udzieleniu 鈍iadczenia, o którym mowa w ustawie o pomocy spo貫cznej oraz pisemnego z這瞠nia o鈍iadczenia, 瞠 nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienale積ie pobranego 鈍iadczenia.

2. Osoby posiadaj帷e wa積 Kart Du瞠j Rodziny, poprzez przed這瞠nie wa積ej Karty Du瞠j Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Du瞠j Rodziny.

3. Kombatanci, poprzez przed這瞠nie za鈍iadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach b璠帷ych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4. Weterani, poprzez przed這瞠nie wa積ej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach dzia豉 poza granicami pa雟twa.

5. M這dzie do 26. roku 篡cia oraz seniorzy po uko鎍zeniu 65 lat, poprzez przed這瞠nie dokumentu stwierdzaj帷ego to窺amo嗆.

6. Zagro瞠ni lub poszkodowani katastrof naturaln, kl瘰k 篡wio這w lub awari techniczn, poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia, 瞠 zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczno軼i.

Osobom uprawnionym, wymagaj帷ym niezw這cznego uzyskania nieodp豉tnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodp豉tna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego o鈍iadczenia, 瞠 jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuacj kryzysow lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawi dokumentów wskazanych powy瞠j.

Na czym polega nieodp豉tna pomoc prawna:

Nieodp豉tna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowi您uj帷ym stanie prawnym, o przys逝guj帷ych jej uprawnieniach lub o spoczywaj帷ych na niej obowi您kach, lub

2. Wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwi您ania dotycz帷ego jej problemu prawnego, lub

3. Udzielenie pomocy w sporz康zeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wy陰czeniem pism procesowych w tocz帷ym si post瘼owaniu  przygotowawczym lub s康owym i pism w post瘼owaniu s康owoadministracyjnym, lub

4. Sporz康zenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów s康owych lub o ustanowienie pe軟omocnika z urz璠u w post瘼owaniu s康owym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post瘼owaniu s康owo administracyjnym.

Uprawnieni b璠 mogli uzyska informacje w zakresie:

1) prawa pracy,

2) przygotowania do rozpocz璚ia dzia豉lno軼i gospodarczej,

3) prawa cywilnego,

4) spraw karnych,

5) spraw administracyjnych,

6) ubezpieczenia spo貫cznego,

7) spraw rodzinnych,

8) prawa podatkowego z wy陰czeniem spraw podatkowych zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej.

Bezp豉tna pomoc prawna nie b璠zie obejmowa:

1) spraw podatkowych zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej,

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3) zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej, z wyj徠kiem przygotowania do rozpocz璚ia tej dzia豉lno軼i.

 

Wiecej informacji dotycz帷ych zasad udzielania nieodp豉tnej pomocy prawnej mo積a znale潭 na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo軼i:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Ściągnij pliki:

Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twa

RPO - Lodzkie