Gmina Lubochnia

Karta Du瞠j Rodziny

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowuj帷ych troje i wi璚ej dzieci. Na jego podstawie rodziny mog naby uprawnienia do Karty Du瞠j Rodziny. Karta przys逝guje rodzinie niezale積ie od dochodu i na jej podstawie rodziny b璠 mog造 korzysta z uprawnie jakie znajduj si na stronie internetowej  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia Wszystkie miejsca oferuj帷e zni磬i b璠 opatrzone logo „Tu honorujemy Kart Du瞠j Rodziny”.

karta-duzej-rodziny

1)przypadku rodzica – dokument potwierdzaj帷y to窺amo嗆 oraz o鈍iadczenie, 瞠 rodzic nie jest pozbawiony w豉dzy rodzicielskiej ani ograniczony we w豉dzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zast瘼czej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)przypadku ma鹵onka rodzica – dokument potwierdzaj帷y to窺amo嗆 oraz akt ma鹵e雟twa;

3)w przypadku dzieci w wieku do uko鎍zenia 18. roku 篡cia – akt urodzenia lub dokument potwierdzaj帷y to窺amo嗆;

4)w przypadku dzieci w wieku powy瞠j 18. roku 篡cia – dokument potwierdzaj帷y to窺amo嗆 oraz za鈍iadczenie ze szko造 lub szko造 wy窺zej o planowanym terminie uko鎍zenia nauki w danej placówce;

5)w przypadku dzieci legitymuj帷ych si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i w wieku powy瞠j 18. roku 篡cia – dokument potwierdzaj帷y to窺amo嗆 oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i;

6)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast瘼czej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zast瘼czej lub rodzinnym domu dziecka;

7)w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast瘼czej – za鈍iadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast瘼czej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta potwierdza uprawnienia cz這nka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz ma鹵onkowi rodzica – na czas nieokre郵ony;

2) dziecku w wieku do uko鎍zenia 18. roku 篡cia – do uko鎍zenia 18. roku 篡cia;

3) dziecku powy瞠j 18. roku 篡cia – odpowiednio do dnia 30 wrze郾ia nast瘼uj帷ego po ko鎍u roku szkolnego, w którym jest planowane uko鎍zenie nauki w danej placówce, lub do ko鎍a roku akademickiego, w którym jest planowane uko鎍zenie nauki w danej placówce, zgodnie   z za鈍iadczeniem lub o鈍iadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie d逝瞠j jednak ni do uko鎍zenia 25. roku 篡cia;

4) dziecku legitymuj帷emu si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe軟osprawno軼i, w wieku powy瞠j 18. roku 篡cia – na okres wa積o軼i orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zast瘼czej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zast瘼czej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywaj帷ej w dotychczasowej rodzinie zast瘼czej albo w rodzinnym domu dziecka,   o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast瘼czej – odpowiednio do dnia 30 wrze郾ia nast瘼uj帷ego po ko鎍u roku szkolnego, w którym jest planowane uko鎍zenie nauki w danej placówce, lub do ko鎍a roku akademickiego, w którym jest planowane uko鎍zenie nauki w danej placówce, zgodnie z o鈍iadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie d逝瞠j jednak ni do uko鎍zenia 25. roku 篡cia.

W przypadku wyst徙ienia zmian maj帷ych wp造w na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania cz這nek rodziny wielodzietnej jest obowi您any    do niezw這cznego powiadomienia o zmianach.                        

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, nale篡 z這篡 wniosek wydanie duplikatu Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega op豉cie w wysoko軼i 9,21 z.

WA烤E!. W przypadku osób, które uko鎍zy造 18 lat Karta jest wa積a wraz z dokumentem potwierdzaj帷ym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wy窺zej.

Ściągnij pliki:

Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twa

RPO - Lodzkie