Gmina Lubochnia

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT

PN. „ GMINA LUBOCHNIA- CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH”.

30 listopada 2016 r. podpisano umow na  realizacj projektu dofinansowanego ze 鈔odków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020.  W ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencja endogeniczny regionu,

Dzia豉nie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddzia豉nie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjno軼i turystycznej Gminy Lubochnia poprzez zwi瘯szone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy oraz dostosowanie ich do funkcji turystycznych, w tym dla turystyki wiejskiej, kulturalnej i aktywnej.

Efektem realizacji projektu b璠zie wypromowanie Gminy Lubochnia jako obszaru atrakcyjnego dla uprawiania ró積ych form turystyki, poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej o nowe innowacyjne produkty i us逝gi turystyczne oraz poprawa dost瘼no軼i turystycznej, w tym dla osób z niepe軟o sprawno軼iami.

 

Warto嗆 projektu: 9 820 190,15

Wysoko嗆 wk豉du Unii Europejskiej w projekt: 5 732 058,07

 

 

 

 

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


Bie膨ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twa

RPO - Lodzkie