Gmina Lubochnia

Archiwum Serwisu

2017-04-25
V edycja Festiwalu Poezji Śpiewanej w Inowłodzu.
Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski Centrum Kultury w Inowłodzu serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej w Inowłodzu.
2017-04-21
XII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze
zaproszenie na XII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze
2017-04-07
Grant na lepszy start 2017
Spotkanie informacyjne
2017-04-05
Lokomotywą po wiedzę
Relacja z pierwszych warsztatów
2017-04-05
Animacji działań kulturalnych
W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem realizacji Planu komunikacji, w tym działań z zakresu "Szkolenia i Aktywizacja”, zachęcamy do zgłaszania się na bezpłatne szkoleniadotyczące "Animacji działań kulturalnych".
2017-04-03
IX edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
2017-03-31
Top 5 kurortów, letnisk i uzdrowisk – etap ogólnopolski
W dniu 15 marca br. Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła sondę „Top 5 kurortów, letnisk i uzdrowisk – etap ogólnopolski” na najlepsze miejscowości wypoczynkowe i rekreacyjne w poszczególnych regionach. Wśród nich z regionu łódzkiego znalazła się miejscowość Spała w Gminie Inowłódz.
2017-03-31
Rozwój działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017-03-31
Podejmowanie działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017-03-28
Lokomotywą po wiedzę
Ruszają pierwsze warsztaty
2017-03-23
Gminny Dzień Kobiet
Jak co roku w Gminnym Centrum Kultury w Lubochni mieszkanki gminy były zaproszone do wspólnego świętowania Dnia Kobiet.
2017-03-22
Informacje o możliwościach prawnych w sprawie szacowania szkód
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną
2017-03-22
Zawiadomienie dotycząca zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Gminy Lubochnia
2017-03-21
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 21 marca 2017 roku
Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 13 marca 2017 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”
2017-03-20
Nowy Kapelmistrz Orkiestry Dętej przy OSP Lubochnia
W niedzielę 12 marca 2017r.podczas zebrania sprawozdawczego członków OSP Lubochnia odbyło się uroczyste podziękowanie za dotychczasową pracę - kapelmistrzowi Panu Tadeuszowi Mocarskiemu.
2017-03-20
Mobilny Punkt Informacyjny w Gminie Lubochnia
TU WPISZ TYTUŁ BEZPŁATNE KONSULTACJE w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej
2017-03-17
Nowe władze koła wybrane
Rok 2017 to rok wyborów w Polskim Związku Wędkarskim. Tak też było w Kole nr 6 Nowy Glinnik. 4 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Koła PZW nr 6 Nowy Glinnik
2017-03-17
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia - realizacja
Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia” realizowany przez Gminę Lubochnia od 1 września 2016 potrwa do 31 sierpnia 2017.
2017-03-15
Informacja dotycząca zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Gminy Lubochnia
2017-03-07
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 1 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubochni odbyły się gminne eliminacje edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
2017-03-01
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest oczywiście objęta tajemnicą.
2017-02-28
Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza na spotkania informacyjne
dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania projekty grantowe.
2017-02-28
Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.
2017-02-28
Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie
z prawdziwą przyjemnością informuję, że Województwo Łódzkie ogłasza konkurs pn. „Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie”.
2017-02-09
Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami w łódzkim
Od początku lutego każdy kto przejdzie na świadczenie z ZUS, otrzyma nową legitymację emeryta-rencisty, dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących.
2017-02-08
Bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej
W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów dla działań z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”
2017-02-08
Dofinansowanie w formie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych,instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła
Dofinansowanie w formie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła
2017-01-20
Ceramika Paradyż prowadzi rekrutację
Ceramika Paradyż prowadzi rekrutację na stanowiska wykonawcze ...
2017-01-19
Zaproszenie do udziału w warsztatach
Dzień dobry,kierując się doświadczeniami dot. Cyklu warsztatów „Ocalmy od zapomnienia”, które stanowiły ciekawe i efektywne narzędzie uaktywniania mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy w zakończonym 2015 roku, ...
2017-01-19
Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych
2017-01-17
Odszedł Honorowy Obywatel Gminy Lubochnia
Dnia 15 stycznia 2017 roku,w wieku 77 lat zmarł Jan Antoni Szczepański, pochodzący z Małczaznany bokser, mistrz olimpijski i mistrz Europy w wadze lekkiej, wielokrotny mistrz Polski.
2017-01-10
Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości
Wzorem lat poprzednich rozpoczynamy nową odsłonę Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości pod szyldem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
2016-12-29
TWOJA SZANSA
Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
2016-12-23
Dostarczenie żywności z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania w Lubochni i rozdział dla osób potrzebujących – mieszkańców gminy Lubochnia
Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”z siedzibą w Lubochni ...
2016-12-22
Milion złotych na renowację zabytków w województwie łódzkim
Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku 1 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego.
2016-12-12
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia od 1 września 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2017.
2016-12-12
GMINA LUBOCHNIA- CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH
30 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.
2016-12-02
Głosujmy na nasze Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Lubochnia
Trwa plebiscyt na najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich Powiatu Tomaszowskiego, który ma za zadanie docenić pracę, pasje, umiejętności i zaangażowanie w rozwój wsi Pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich.
2016-11-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 22 listopada 2016 roku
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 14 listopada 2016 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2016.
2016-11-21
Lokalny Animator Sportu
Na str.: www.lokalnyanimatorsportu.pl uruchomiliśmy dla Państwa nowy portal internetowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”.
2016-11-18
Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w Lubochni
W dniu 30 września br. odbyło się uroczyste przekazanie strażakom i poświęcenie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z napędem 4x4.
2016-11-04
Gmina Lubochnia ogłasza pisemny przetarg publiczny (nieograniczony) na sprzedaż składnika majątku Gminy Lubochnia
Przedmiotem sprzedaży jestsamochód specjalny pożarniczy marki STAR 266 o numerze rejestracyjnym LFU 8342, stanowiące mienie Gminy Lubochnia.
2016-10-31
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2016 r.
2016-10-27
Przedsiębiorczość Twoją szansą
Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2016-10-21
Mocni w Biznesie 2016
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Nagrodzie Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016”.
2016-10-21
Lokalny Animator Sportu - Uczestnicy zajęć
Zapraszamy wszysykich uczestników zajęć organizowanych na orlikach przez Lokalnych Animatorów Spotu do wypełnienia ankiety.
2016-10-19
Wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego w Lubochni
W dniu 17.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Lubochnia odbyło się spotkanie z p. Dariuszem Klimczakiem- Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego odnośnie podpisania umowy na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego „ Tworzenie lepszych warunków do działania i rozwoju sołectwa Luboszewy”.
2016-10-19
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020i będzie trwał do 28. października 2016r.
2016-10-13
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010r. Wójt Gminy Lubochnia ogłasza konsultacje.
2016-10-06
Dowiedz się, czy są Fundusze dla Ciebie!
Mobilna kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zawita do Lubochni 11 października w godz. 10-17.
2016-09-23
Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia
Gmina Lubochnia od 1 września 2016 realizuje Projekt pn.: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia”.
2016-09-22
Zawody wędkarskie o Puchar Ziemi Lubocheńskiej
W sobotę 17 września wędkarze z Koła nr 6 w Nowym Glinniku spotkali się nad Zalewem Sulejowskim aby rywalizować z spławikowo gruntowych zawodach wędkarskich o Puchar Ziemi Lubocheńskiej. Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Lubochnia mgr inż. Tadeusz Józwik.
2016-09-21
Ogłoszenie o zakupie wozu strażackiego dla OSP w Lubochni
Dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2016-09-08
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBOCHNI ORAZ BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LUBOCHNI
Gmina Lubochnia realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni”
2016-09-06
TURNIEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”
Tak zaczynali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ruszają zapisy do XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
2016-08-31
Harmonogramów przywozu dzieci do szkoły 2016 r.
Harmonogramów przywozu dzieci do szkoły 2016 r.
2016-08-24
Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni
GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT PN. „ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W LUBOCHNI”
2016-07-27
Światowe Dni Młodzieży w Lubochni
W dniach 20-25 lipca br. gościliśmy w naszej gminie 48-osobową grupę uczestników Światowych Dni Młodzieży z Włoch, którzy przyjechali w środę 20 lipca późnym wieczorem do Lubochni.
2016-07-20
List Prezesa KRUS
W imieniu kierownictwa PT KRUS w Tomaszowie Maz., w załączeniu przesyłam list Prezesa KRUS.
2016-07-11
Mobilne Centrum Informacji
Pierwszego lipca 2016 roku ruszyła, trwająca do końca listopada bieżącego roku, kampania promocyjna zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
2016-07-04
Dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
Wójt Gminy Lubochnia informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (tj. fotowoltaika, pompy ciepła) przez użytkowników indywidualnych w partnerstwie z Gminą Lubochnia
2016-07-01
Informacja Wójta Gminy Lubochnia
Wójt Gminy Lubochnia informuję, że w dniu 16 maja 2016 r. Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i i Trzeźwiejących AA „Odnowa” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
2016-07-01
Lubocheński Festiwal Masła
W sobotę 11 czerwca na stadionie sportowym w Lubochni odbył się Lubocheński Festiwal Masła. Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatu Tomaszowskiego, Wójt Gminy Lubochnia oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni.
2016-06-28
Gmina Lubochnia w zasięgu Orange LTE
Z ogromną przyjemnością pragniemy podzielić się wiadomością, która na pewno Państwa ucieszy – Wasza Gmina jest w zasięgu nowoczesnej usługi szybkiego Internetu LTE dostarczanego przez Orange Polska.
2016-06-21
Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych
Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości.
2016-06-14
Informacja dotycząca zmiany firmy odbierającej odpady komunalne od 01.07.2016 r.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia”, nową firmą odbierającą odpady komunalne od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. będzie firma EKOM Maciejczyk Spółka Jawna.
2016-06-07
WYJEDŹ NA PRAKTYKI DO NIEMIEC !!!
Jeśli nie skończyłaś/eś 35 lat, nie pracujesz, chcesz zdobyć nowe doświadczenie i poznać ciekawych ludzi, ten projekt jest dla Ciebie.
2016-06-01
Iskierkowa hipoterapia 2
Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” z siedzibą w 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 64/66 złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Iskierkowa hipoterapia 2”.
2016-05-31
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Lubochni
W niedzielę 29 maja, przy sprzyjającej słonecznej pogodzie, na stadionie sportowym w Lubochni, odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Imprezę zorganizowali: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni.
2016-05-24
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 24 maja 2016 roku
Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w dniu 16 maja 2016 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”.
2016-05-23
Szkody łowieckie - ankieta

Szanowni Państwo!
W związku z doznawanymi szkodami ze strony wolnożyjącej zwierzyny dzikiej oraz obecnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi odszkodowań za część tych szkód, prowadzone są prace naukowe mające za zadanie zbadanie tego zagadnienia. 

2016-05-11
PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO KGW Z GMINY LUBOCHNIA
8 maja 2016 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni odbył się Przegląd Dorobku Artystycznego Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Lubochnia.
2016-05-11
Święto uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja w Lubochni
Gminne obchody uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 – go maja poprzedziła Msza Święta w intencji ojczyzny sprawowana w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubochni pod przewodnictwem proboszcza tutejszej parafii ks. Tomasza Bojanowskiego.
2016-04-28
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE PRZYJAZNE RODZINIE
Z przyjemnością informujemy, iż Regionalne Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 zgłoszenia do Konkursu Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie
2016-04-26
500+ Bus odwiedzi gminę Lubochnia
500+ Bus odwiedzi kolejne gminy w Łódzkiem
2016-04-26
Strój inspirowany lubocheńskim ubiorem ludowym
Interesujesz się modą? Lubisz wyzwania? Chcesz wystąpić w pokazie mody? A może samodzielnie projektujesz i szyjesz swoje ubrania? Jeśli tak … to ten konkurs jest dla Ciebie
2016-04-21
WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2016 ROKU
Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Proponujemy wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.
2016-04-21
Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020: Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”
2016-04-19
PROBLEMY TECHNICZNE PRZY REALIZACJI PROGRAMU 500+
Urząd Gminy w Lubochni informuje, iż w związku z problemami technicznymi niezależnymi od Urzędu nie może na obecną chwilę wydawać decyzji administracyjnych dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie w ramach Programu 500 plus.
2016-04-18
ABC EKONOMII SPOŁECZNEJ – CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY WIEDZIEĆ POWINIEN
Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej centrum klucz Prowadzony przez instytut spraw obywatelskich zaprasza na szkolenie „Abc ekonomii społecznej – co każdy przedsiębiorca społeczny wiedzieć powinien”
2016-04-15
Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni
Gmina Lubochnia realizuje projekt pn. „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni”
2016-04-13
Witamy w kolejnym etapie konkursu Nestle poRusza Polskę!
Mamy prawdziwą przyjemność poinformować, iż zgłoszone przez Was lokalizacje nie tylko przeszły weryfikację, ale zostały zakwalifikowane do etapu głosowania, który rozpoczyna się już jutro 5 kwietnia i będzie trwał do końca czerwca!
2016-03-18
Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.
2016-03-14
Akcja Szybki PIT za 2015 r.
Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT).
2016-03-14
Nabór wniosków w konkursie "Grant na lepszy start"
22 lutego 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie o mikrodotacje "Grant na lepszy start".
2016-03-13
Rodzina 500 plus
Przedstawiamy Państwu informację o tym, gdzie złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”oraz wyjaśnimy zasady programu w praktyce.
2016-03-11
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza
Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

RPO - Lodzkie