Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

2017-02-09
Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami w łódzkim
Od początku lutego każdy kto przejdzie na świadczenie z ZUS, otrzyma nową legitymację emeryta-rencisty, dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących.
2017-02-08
Bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej
W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogłaszania naborów dla działań z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności gospodarczej”
2017-02-08
Dofinansowanie w formie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych,instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła
Dofinansowanie w formie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła
2017-01-20
Ceramika Paradyż prowadzi rekrutację
Ceramika Paradyż prowadzi rekrutację na stanowiska wykonawcze ...
2017-01-19
Zaproszenie do udziału w warsztatach
Dzień dobry,kierując się doświadczeniami dot. Cyklu warsztatów „Ocalmy od zapomnienia”, które stanowiły ciekawe i efektywne narzędzie uaktywniania mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy w zakończonym 2015 roku, ...
2017-01-19
Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych
2017-01-17
Odszedł Honorowy Obywatel Gminy Lubochnia
Dnia 15 stycznia 2017 roku,w wieku 77 lat zmarł Jan Antoni Szczepański, pochodzący z Małczaznany bokser, mistrz olimpijski i mistrz Europy w wadze lekkiej, wielokrotny mistrz Polski.
2017-01-10
Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości
Wzorem lat poprzednich rozpoczynamy nową odsłonę Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości pod szyldem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
2016-12-29
TWOJA SZANSA
Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
2016-12-23
Dostarczenie żywności z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania w Lubochni i rozdział dla osób potrzebujących – mieszkańców gminy Lubochnia
Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”z siedzibą w Lubochni ...


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

RPO - Lodzkie